Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

in het kort
schoolverlofdagen (juni)

schoolverlofdagen juli

aanmelden schoolverlofdag (alleen als de dag niet in uw pakket zit)
afmelden schoolverlofdag/bso

schoolverlofdagen
Naast de schoolvakanties zijn de Wageningse basisscholen een aantal dagen of dagdelen per jaar gesloten, wij noemen dit schoolverlofdagen. Kinderopvang Wageningen biedt tijdens deze dagen opvang aan.
In principe vindt de opvang plaats op de aan de school gekoppelde BSO, maar dit bekijken we per schoolverlofdag.  Als uw kind niet op de eigen locatie wordt opgevangen, wordt hij/zij op de gebruikelijke starttijd van de BSO naar de eigen locatie gebracht.  
U wordt via de nieuwsbrief van de BSO-locatie van uw kind geattendeerd op de schoolverlofdagen van de aan die locatie gekoppelde scholen. Het volledige schema vindt u bovenaan deze pagina.


 bij full service pakket op de betreffende schoolverlofdag

  • Aanmelden: Als de schoolverlofdag op één van uw vaste dagen valt hoeft u zich niet aan te melden, we rekenen op uw kind. De opvang is bij de prijs inbegrepen.

  • Afmelden: Als uw kind niet komt, is afmelden wel nodig. We verzoeken u vriendelijk, in verband met onze personeelsplanning, dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de dag zelf vóór 10.00 uur te doen. Tijdig afgemelde schoolverlofdagen vallen onder het beleid gemiste dagen


overige situaties (full service pakket, maar niet op betreffende dag,  40 weken pakket, vakantieopvang of flexibele opvang)

  • Aanmelden: Uw kind kan alleen op de schoolverlofdag komen, als u hem/haar vooraf aanmeldt. Dit kan tot uiterlijk één week voor de betreffende schoolverlofdag. U kunt bij de aanmelding ook aangeven of u een gemiste dag wilt inzetten. De schoolverlofdag wordt in rekening gebracht, tenzij deze is geannuleerd of een gemiste dag kon worden ingezet (dit is altijd ter beoordeling van de de pedagogisch medewerkers, zie spelregels gemiste dagen.

  • Afmelden: Tot drie werkdagen voor de schoolverlofdag kan een extra aangevraagde dag worden geannuleerd. Daarna, maar uiterlijk om 10.00 uur op de dag zelf, wordt de dag weliswaar gefactureerd, maar ontstaat een gemiste dag.

 

© Kinderopvang Wageningen 2017