Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum Pipeloi
Geertjesweg 3
6706 EA  Wageningen

KDV 0 tot 4 jaar
5 groepen
0317-410304 - mail  

Spelenderwijs 2 tot 4 jaar
1 groep
0317-410304  - mail

BSO 4 tot 7 jaar
3 groepen
0317-427732 - mail

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

locatiemanager Marion van Leeuwen
pedagogische werkwijze
Pipeloi

algemeen
Pipeloi bestaat uit een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO). Het KDV biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, de BSO aan kinderen in leeftijd van 4  t/m 7 jaar. Pipeloi ligt in de wijk oost, dichtbij veel scholen. Voor veel ouders ligt het op de route tussen huis, school en werk. Op de benedenverdieping zit het KDV en op de eerste verdieping de BSO. Er zijn aan drie kanten prachtige buitenruimtes, direct grenzend aan de groepen, met velerlei speel- en ontdekmogelijkheden.

kinderdagopvang
Het KDV heeft twee babygroepen (0-2 jaar), twee peutergroepen (2-4 jaar), één groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en een halve dagopvanggroep (een Spelenderwijsgroep) voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Naast de eigen groepsruimtes is er ook een speelhal. In de speelhal bevinden zich sport- en spel materialen, een speelhuis en muziekinstrumentjes. Er worden ook speciale activiteiten gedaan, zoals muziekworkshops en dansen.
Kinderen krijgen tussen de middag een broodmaaltijd. Die wordt soms aangevuld met een kopje verse soep, of zelfs vervangen door een bordje pasta of iets ander warms.  
Regelmatig worden  de bolderkarren gepakt, om er lekker op uit te gaan. Dat kan zijn naar het bos, naar de markt, of gewoon even een boodschapje doen bij de buurtsuper.

spelenderwijs
Op Pipeloi is een Spelenderwijsgroep, genaamd Bobbeltjesland. Dit is halve dag opvang, met speciale aandacht voor kinderen die extra ontwikkelingsstimulering nodig hebben. Dit zijn kinderen die een VVE-indicatie hebben gekregen, via het consultatiebureau. VVE staat voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. Op Bobbeltjesland zitten kinderen met en zonder indicatie door elkaar heen.
Bobbeltjesland heeft vaste combinaties van dagdelen. Kinderen die twee dagdelen komen, zitten daardoor in dezelfde groep kinderen, met dezelfde pedagogisch medewerkers.
De extra begeleiding wordt mede verzorgd door een VVE-consulent, die iedere dag een paar uur op de groep is. Naast het begeleiden van het kind, overlegt de consulent  met de groepsleiding en onderhoudt contact met de ouders van de kinderen die begeleid worden.

buitenschoolse opvang
De BSO heeft drie groepen, alle drie voor kinderen van 4 tot 7 jaar.  De BSO van Pipeloi is gekoppeld aan de basisscholen die daar in de buurt liggen, t.w. de Jozefschool, de Montessorischool, de Zwaneridder en de G.J. van den Brinkschool. De kinderen worden lopend van school opgehaald door de eigen groepsleiding.

Een deel van de kinderen van de G.J. van den Brinkschool gaat naar Pipeloi en een deel naar de Belhamel. Naar welke BSO een kind van de G.J. van den Brinkschool gaat, hangt af van waar er plek is en op welke dagen het kind komt. In vakanties en tijdens schoolverlofdagen is de opvang op Pipeloi.

Eten en drinken doen de kinderen op hun eigen groep, maar ze mogen ook op de andere groepen gaan spelen. Dit noemen wij een open deuren beleid. Naast de eigen groepsruimtes heeft iedere groep een eigen ‘stoeikamer’, waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven of mooie hutten bouwen.
Op dinsdag worden er muzieklessen gegeven op de BSO,  door een muzieklerares (van Harlekijntje). Op vrijdag kunnen BSO-kinderen deelnemen aan zwemlessen in de Bongerd, een busje rijdt de kinderen heen en weer. Door het jaar heen zijn er workshops Kinderyoga en Kinderatelier. Voor al deze activiteiten kunnen ouders hun kind opgeven.

pedagogische werkwijze 
De pedagogische werkwijze is de eigen invulling in de praktijk van het organisatiebrede pedagogisch beleid
Hieronder een indruk van de werkwijze op Pipeloi.
Wij willen kinderen een plek bieden waar ze zich welkom voelen en kunnen zijn wie ze zijn. In enkele woorden omschreven biedt Pipeloi opvang vanuit de volgende uitgangspunten:

  • respect voor kinderen
  • betrokkenheid bij het kind en het gezin
  • in een huiselijke en gezellige sfeer
  • op een plek waar het leuk is; plezier is belangrijk
  • met veelzijdige en uitnodigende speelmogelijkheden
  • waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samen met/naast andere kinderen kunnen spelen.
  • met veel aandacht en kansen voor de ontwikkeling van kinderen

We werken met thema’s, en gebruiken daarbij de Startblokkenmethode. Startblokken gaat uit van de notie dat kinderen nieuwsgierig zijn en van alles willen leren en ontdekken. De ‘echte' wereld neemt daarin een belangrijke plaats in: kinderen willen doen wat ze volwassenen zien doen. Zo is bijvoorbeeld tafel dekken voor kinderen een hele interessante activiteit, waarbij van alles te leren is: wat hebben we allemaal nodig, kun je de kaas naar de tafel brengen (motoriek), hoe heet iets (taal), hoeveel bekers (tellen), etc.

We geven vooral aandacht aan positieve initiatieven van kinderen, en formuleren zoveel mogelijk positief wat de bedoeling is. In plaats van ‘niet rennen in de gang’ zeggen we: ‘in de gang lopen we rustig’. Negatief of ongewenst gedrag proberen we zoveel mogelijk te negeren, en proberen we om te buigen door te zeggen of voor te doen wat we wél van het kind verwachten of welke mogelijkheden er wél zijn. 

© Kinderopvang Wageningen 2017