Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

kindercentrum de Kleine Wereld
Schaepmanstraat 163
6702 AV Wageningen

Spelenderwijs 2 tot 4 jaar
1 groep
06 51134277
mail

BSO  4 tot 10 jaar
1 groep
06 51134277
mail

 

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

Geerriska van Ommeren
 pedagogische werkwijze 
de Kleine Wereld 

algemeen
De Kleine Wereld is een kleinschalig kindercentrum en is sinds oktober 2015 gehuisvest in de dependance van OBS de Wereld. In de dependance zit ook één klas van OBS de Wereld.
De locatie bestaat uit twee stamgroepen:

  • de Kleine Wereld, een Spelenderwijsgroep waar we werken met VVE [Voor- en Vroegschoolse Educatie]  met kinderen van 2-4 jaar. Zij komen 's ochtends bij ons spelen. 
  • de Grote Wereld, een BSO groep voor kinderen van 4-10 jaar. Zij spelen ’s middags bij ons.

We beschikken over een ruime en lichte stamgroep met daarnaast een extra lokaal waar de BSO kinderen op woensdag en vrijdag  tussen de middag rustig  kunnen lunchen.  Daarnaast hebben we een heerlijke grote tuin waar we met de kinderen kunnen spelen. In de tuin is genoeg ruimte om te kunnen fietsen, we hebben een zandbak om te graven of taartjes in te bakken en een houten speelhuisje op het heerlijke grote grasveld.  De BSO kan ook gebruik maken van het aangrenzende schoolplein waar gevoetbald en geravot  kan worden, maar ook andere (bal)sporten en activiteiten kunnen worden gedaan.

spelenderwijs
Spelenderwijsgroep de Kleine Wereld is voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.  De Kleine Wereld werkt met de VVE methode Piramide. Daarmee sluiten we prima aan op OBS de Wereld die met dezelfde methode werkt. Bij de Kleine Wereld werken we  ontwikkelingsgericht en met maandthema’s.  De groepsruimte is ingedeeld met verschillende hoeken waarin alle verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen zoals: motoriek, taal en rekenen, creativiteit, waarneming, sociaal emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid.
We hebben een vast dagritme waarin vaste rituelen dagelijks terugkomen. Zo eten en drinken we in de kring, is er veel aandacht voor lezen en zingen met de kinderen en hebben we natuurlijk verjaardagsvieringen en wordt er aandacht besteed aan geboortes van broertjes en zusjes.
 
De locatie is 40 weken per jaar geopend en is tijdens de schoolvakanties gesloten.

buitenschoolse opvang
De BSO groep heet de Grote Wereld en speelt in de middagen in dezelfde groepsruimte als de Kleine Wereld in de ochtend. De BSO heeft daarnaast nog een extra ruimte om te eten, te chillen of even achter de computer te zitten voor een spelletje.  De BSO is er voor kinderen in de leeftijd van 4-10 jaar. We vangen veel kinderen van OBS de Wereld op, dus de kinderen zitten lekker dicht bij de BSO, dus er is extra veel tijd om te spelen en verschillende activiteiten te ondernemen.
We houden rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen op onze BSO. We kijken goed naar wat de kinderen bezighoudt en proberen daar in onze werkwijze zoveel mogelijk rekening mee te houden. Binnen onze BSO hebben we te maken met diverse en verschillende culturen wat ons een heel eigen en kleurrijk karakter geeft. We houden in onze dagelijkse werkwijze rekening met de culturen van de kinderen . We willen de kinderen een fijne en huiselijke plek bieden, waar kinderen zichzelf mogen zijn en waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen!
Tijdens de schoolvakanties sluiten we aan bij BSO het Klokhuis, Kinderen hebben dan meer speelkameraadjes om mee te spelen en we kunnen kinderen een uitgebreid activiteiten aanbod bieden juist door de samenwerking met elkaar op te zoeken.

pedagogische werkwijze
De pedagogische werkwijze is de eigen invulling in de praktijk van het organisatiebrede pedagogisch beleid.De werkwijze van locatie de Kleine Wereld is gebaseerd op ontwikkelingsgericht werken met de methode van Startblokken. De medewerkers volgen de kinderen in hun belevingswereld. Ze begeleiden en stimuleren de kinderen door de activiteiten hierop af te stemmen. Bij iedere activiteit wordt gekeken naar het doel, waarom we een activiteit aanbieden. We zorgen voor een opbouw in het aanbod van de activiteiten, verkennen, verbreden, verdiepen.

Pedagogische accenten in de omgang met kinderen:

  • Aandacht hebben voor de eigen ontwikkeling van ieder kind, we volgen hun eigen ritme.
  • Het stimuleren van zelfstandigheid bij kinderen door het in eigen tempo die dingen te laten doen die het al kan zoals: zelf brood smeren, jas aan/uittrekken.
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid van kinderen bijvoorbeeld in contact met andere kinderen.
  • Een respectvolle benadering van kinderen
  • Betrokken zijn bij de thuissituatie van kinderen
  • Aandacht hebben voor de verschillende culturen
  • Creëren van een veilige en positieve sfeer

 

 

 

 

© Kinderopvang Wageningen 2017