Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

We zijn het hele jaar door geopend, met uitzondering van de erkende feestdagen en onze jaarlijkse studiedag.
Op 24 en 31 december sluiten alle locaties om 17.00 uur.   

openingstijden tijdens schoolweken * 

14.00/15.00 - 18.15 uur op maandag, dinsdag en donderdag **
12.00/14.00  - 18.15 uur op woensdag
12.00/14.00/15.00 - 18.15 uur op vrijdag    

*  starttijd is afhankelijk van de sluitingstijd van school, zie ook hieronder bij extra mogelijkheden nr. 2
**  op deze dagen biedt BSO Pipeloi ook aanvullende BSO van 12.45u tot 15.00 u  (zie hieronder bij extra mogelijkheden nr. 1)


openingstijden bij schoolvakanties en schoolverlofdagen

07.45-18.15 uur op alle dagen                 


u kunt ook gebruik maken van verruimde openingstijden via

  • voorschoolse opvang (vanaf 07.30 uur tot normale openingstijd van de basisschool) 
  • bso-laat (van normale sluitingstijd van de bso tot 18.30 uur).  

extra mogelijkheid: aanvullende BSO op Pipeloi
Dit is naschoolse opvang van 12.50 uur tot 15.00 uur tijdens schoolweken op maandag, dinsdag en donderdag.  Aanvullende BSO is alleen mogelijk op BSO-locatie Pipeloi. Deze dienst is bedoeld voor:

  • Kinderen van basisschool ‘De Zwaneridder’. De jongste groepen van deze school zijn iedere dag om 12.50 uur uit.
  • Kinderen van aan BSO Pipeloi gekoppelde basisscholen. Sommige van deze scholen hebben als beleid dat kinderen de eerste periode dat ze naar school gaan, nog niet hele dagen komen. Voor deze kinderen geldt dat zij eerst op school overblijven en dan tussen 12.50 uur en 13.10 uur door ons worden opgehaald.

Aanmelden voor aanvullende BSO opvang loopt altijd via onze afdeling plaatsingen. Afname hiervan kan alleen via een plaatsingsovereenkomst; er kan van deze opvang niet flexibel of incidenteel gebruik worden gemaakt.

 

 

 

© Kinderopvang Wageningen 2019