Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Buitenschoolse opvang
Elke dag op de BSO is weer anders, maar vast onderdeel is bijvoorbeeld dat er een gezamenlijke start wordt gemaakt. De groepsleiding haalt de kinderen uit school op, lopend of fietsend, afhankelijk van de leeftijd en gemaakte afspraken. Als de kinderen op de BSO binnenkomen, is er eerst een groepsmoment waarbij er samen iets gedronken en gegeten wordt. De kinderen die om 12.00 uur naar de BSO komen, eten gezamenlijk een broodmaaltijd. Kinderen kiezen daarna zelf wat ze willen gaan doen, waarbij de groepsleiding activiteiten aanbiedt. Die activiteiten staan vaak in het teken van een thema. In de activiteiten zit veel variatie, bijvoorbeeld buitenspelen, samen spelletjes doen, knutselen, koken, of sporten.

Op de buitenschoolse opvang worden naast de "gewone" dagelijkse activiteiten ook extra activiteiten aangeboden. Sommige van die activiteiten zijn gekoppeld aan een specifieke BSO-locatie, zoals bijvoorbeeld de muzieklessen op BSO Pipeloi. Andere activiteiten zijn toegankelijk voor kinderen van alle BSO's, zoals de sport-BSO en de zwem-BSO. Aan het einde van de dag worden de kinderen weer opgehaald door hun ouders. Kinderen die daarvoor toestemming hebben mogen zelfstandig naar huis gaan.

In de vakantieweken is de BSO de gehele dag geopend, dan is er een extra uitgebreid activiteitenprogramma. Regelmatig maken de kinderen dan uitstapjes die passen bij het thema van de vakantieweek.


Groepen, groepssgrootte, pedagogisch medewerkers en invallers
De groepen op de BSO zijn over het algemeen op de volgende manier ingedeeld:   

  • groepen met kinderen van 4 - 7 jaar
  • groepen met kinderen van 7 - 10 jaar
  • tieners vanaf 10 jaar  

Afhankelijk van de leeftijdsopbouw, beschikbare ruimte en aantal groepsleid(st)ers, kan de groepsgrootte op de BSO variëren van 10 tot 30 kinderen. Op elke groep werken minimaal 2 pedagogisch medewerkers. We zetten zoveel mogelijk vaste gezichten op de groepen in, maar soms moet inval ingezet worden. Hiervoor zijn op iedere locatie vaste invallers in dienst, die zoveel mogelijk de vaste groepsleiding bij vakantie of ziekte vervangen. 

© Kinderopvang Wageningen 2022