Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Wanneer de school gesloten is, is de BSO open. Dit is het geval tijdens schoolvakanties en schoolverlofdagen.

De BSO-wet, die integraal deel uitmaakt van de Wet op het Primair Onderwijs, houdt onder andere in dat basisscholen een resultaatsverplichting hebben voor de buitenschoolse opvang.
Dat betekent dat basisscholen aan ouders, die daar om vragen, opvang voor hun kind(eren) aan moeten bieden tussen 7.30 ’s ochtends en 18.30 ‘s avonds, zowel op reguliere schooldagen (voor- en naschoolse opvang), als op dagen dat de basisschool gesloten is, zoals dat het geval is bij verlofdagen en tijdens schoolvakanties.

In Wageningen hebben alle basisscholen besloten de uitvoering van de BSO-wet bij onze organisatie onder te brengen.  

© Kinderopvang Wageningen 2021