Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

schoolverlofdagen

Naast de schoolvakanties zijn de Wageningse basisscholen een aantal dagen of dagdelen per jaar gesloten, wij noemen dit schoolverlofdagen. Kinderopvang Wageningen biedt tijdens deze dagen opvang aan. In principe vindt de opvang plaats op de aan de school gekoppelde BSO, maar dit bekijken we per schoolverlofdag.  Als uw kind niet op de eigen locatie wordt opgevangen, wordt hij/zij op de gebruikelijke starttijd van de BSO naar de eigen locatie gebracht.  
Het overzicht van schoolverlofdagen is te vinden in de app/ouderportaal, onder 'nieuws'.


 bij full service pakket op de betreffende schoolverlofdag

  • Aanmelden: Als de schoolverlofdag op één van uw vaste dagen valt hoeft u zich niet aan te melden, we rekenen op uw kind. De opvang is bij de prijs inbegrepen.

  • Afmelden: Als uw kind niet komt, is afmelden via de app/ouderportaal wel nodig. We verzoeken u vriendelijk, in verband met onze personeelsplanning, dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk op de dag zelf vóór 09.30 uur te doen. Tijdig afgemelde schoolverlofdagen vallen onder het beleid gemiste dagen.


overige situaties (full service pakket, maar niet op betreffende dag,  40 weken pakket, vakantieopvang of flexibele opvang)

  • Aanmelden: Uw kind kan alleen op de schoolverlofdag komen, als u hem/haar vooraf aanmeldt via de app/het ouderportaal. Dit kan tot uiterlijk één week voor de betreffende schoolverlofdag. De schoolverlofdag wordt in rekening gebracht, tenzij deze tijdig is geannuleerd of als er een gemiste dag kon worden ingezet (dit is altijd ter beoordeling van de de pedagogisch medewerkers, zie gemiste dagen).

  • Afmelden: Tot twee weken voor de schoolverlofdag kan een extra aangevraagde dag via de app/ouderportaal worden geannuleerd. Daarna wordt de dag in rekening gebracht, maar wanneer uw kind op de dag zelf vóór 09.30 uur wordt afgemeld, ontstaat wel een gemiste dag.

 

© Kinderopvang Wageningen 2021