Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Veel gestelde vragen algemeen (zie ook veel gestelde vragen BSO)

  1. Hoe lang is de wachtlijst voor het KDV? 
  2. Hoe snel kan mijn kind starten als ik met spoed een plaats nodig heb?  
  3. Zijn er voorrangsregels?
  4. Moet ik doorbetalen in de vakanties?
  5. Kan ik extra dagen afnemen?
  6. Hoe kan ik een plaats geheel of gedeeltelijk opzeggen en wat is de opzegtermijn?
  7. Kan ik tijdelijk opzeggen? 


1
Hoe lang is de wachtlijst voor het KDV?
Alle ouders die zich langer dan 5 maanden voor de startdatum inschrijven worden op de algemene wachtlijst geplaatst. 4 tot 5 maanden voor de startdatum nemen we contact op om te overleggen wat de plaatsingsmogelijkheden zijn. We kijken daarbij allereerst naar de interne wachtlijst. Op de interne wachtlijst staan vooral ouders die de opvang willen uitbreiden of willen wisselen van opvangdagen. Deze ouders, die al klant zijn, hebben bij het aanbieden van plaatsen voorrang op nieuwe ouders. Ook ouders die een tweede (of volgend) kind aanmelden komen op de interne wachtlijst. Daarmee zijn ze iets eerder aan de beurt bij de planning en is de kans groter dat we ze een plek kunnen aanbieden op dezelfde dagen en locatie als hun andere kind(eren).
Daarna worden de resterende plaatsen aangeboden aan nieuwe ouders.
Of er wachttijd is, is afhankelijk van de verhouding tussen vrijkomende plekken en het aantal ouders op de wachtlijst. In sommige maanden willen er meer ouders starten dan dat er kinderen uitstromen en moeten de ouders die zich het laatst aangemeld hebben even wachten op een plek.
Als ouders één voorkeurslocatie hebben en alleen op bepaalde dagen opvang willen, kan het ook zo zijn dat er op die gewenste locatie net geen kinderen uitstromen op het moment dat de nieuwe ouders de opvang nodig hebben. Die ouders moeten dan wachten op een plek, maar een volgende ouder kan op een andere locatie wél weer geplaatst worden. De wachttijd is dus ook afhankelijk van de mogelijkheden die ouders hebben om naar een andere locatie te gaan of op andere dagen opvang af te nemen.
Ouders die zich korter dan 4 maanden voor de startdatum aanmelden voor opvang kunnen alleen nog geplaatst worden op de plekken die bij de maandelijkse planrondes nog niet gevuld zijn. Of die ouders geplaatst kunnen worden is wederom afhankelijk van de opvangbehoefte van de betreffende ouders. Als die behoefte niet past bij de beschikbaarheid dan komen de ouders op de wachtlijst.
Als er een wachtlijst is, is dit meestal voor de dinsdag en/of donderdag. Dit geldt voor zowel de interne als de algemene (externe) wachtlijst.

2 Hoe snel kan mijn kind starten als ik met spoed een plaats nodig heb?
Wanneer een plaats beschikbaar is, kan men ongeveer een maand na de inschrijving starten met de opvang. Dit in verband met de administratieve afhandeling en het plannen van een kennismakingsgesprek. Voor de BSO geldt dat wij in die tijd ook het vervoer van school naar de BSO moeten regelen. Wanneer er binnen een maand gestart wordt, dient de plaatsingsovereenkomst op het Servicebureau ondertekend te worden voor de start van de opvang. 

3 Zijn er voorrangsregels?  Zie plaatsingsbeleid.

4 Moet ik doorbetalen in de vakanties?

U heeft een full service pakket:
Ja, u betaalt voor de plaats, ongeacht of u daar gebruik van maakt of niet.

U heeft een 40 weken pakket:
Ja, de kosten voor een 40-weken pakket worden verspreid over 12 maanden, zodat u iedere maand hetzelfde bedrag betaalt. Dat betekent dat u ook in de maand juli bijvoorbeeld het vaste maandbedrag betaalt. Neemt u extra dagen af tijdens de schoolvakanties, dan worden deze dagen apart gefactureerd.

5 Kan ik extra dagen afnemen? Zie extra dagen kdv.

6 Hoe kan ik een plaats geheel of gedeeltelijk opzeggen en wat is de opzegtermijn? 
Voor een (deel)opzegging geldt een opzegtermijn van één maand. U kunt op elke dag van de maand opzeggen, zegt u bijvoorbeeld op 7 mei op, dan is 7 juni de laatste opvangdag. Opzeggen moet wel altijd schriftelijk gebeuren bij de afdeling plaatsingen, dit kan ook met een mail naar plaatsingen@kinderopvang-wageningen.nl.
De opzegtermijn is ook van toepassing wanneer u wilt wisselen van een full service pakket naar een 40 weken pakket. Tevens mag het wisselen van een full service pakket naar een 40 weken pakket of andersom maar 1 keer per jaar.

7 Kan ik tijdelijk opzeggen?
Nee, wanneer u opzegt bent u uw huidige plaats kwijt en wordt u weer op de wachtlijst geplaatst. Of er een plaats beschikbaar is, is afhankelijk van de bestaande wachtlijst en de periode waar binnen u weer wilt starten met de plaats. 

© Kinderopvang Wageningen 2023