Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Welkom op de corona pagina van Kinderopvang Wageningen. Hier vindt u informatie over de actualiteiten in de kinderopvang mbt corona.

Hieronder vindt u informatie over de compensatie van uw factuur naast de kinderopvangtoeslag die uw krijgt via de Belastingdienst.  De pagina wordt aangevuld, zodra er meer bekend is.

A Compensatie via de gemeente
De vraag over de compensatie van de factuur die mede wordt vergoed door gemeentelijke subsidie staat uit bij de gemeente Wageningen. Zodra wij daar meer informatie over hebben, plaatsen wij die direct op deze site en sturen u een bericht in onze ouderapp.

B Compensatie voor ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen via de Belastingdienst. Dit geldt nu voor de periode tot en met 28 april, nav de nieuwe maatregelen van de regering.

1. Voor wie is de compensatie bedoeld?     
Voor alle ouders die normaliter gebruik maken van kinderopvang en die hun factuur ook nu volledig door blijven betalen. Dit geldt óók voor ouders in cruciale beroepen. Aan gebruik van noodopvang zijn geen kosten verbonden. 

2. Hoe gaat de overheid de eigen bijdrage van de ouders compenseren?    
Het idee van de overheid is als volgt. De compensatie zal worden overgemaakt aan de 3500 kinderopvangorganisaties. De kinderopvangorganisaties kunnen dan rechtstreeks aan de ouders het teveel betaalde deel, dat wil zeggen het verschil tussen het factuurbedrag en de ontvangen kinderopvangtoeslag, over de periode 16 maart t/m 28 april overmaken aan de ouders. Mocht de situatie onverhoopt langer aanhouden, dan kan deze mogelijkheid bijvoorbeeld met enkele weken verlengd worden.

3. Hoe werkt de compensatie in de praktijk?
De regeling wordt op dit moment nog nader uitgewerkt. Voor nu is het volgende duidelijk gemaakt door de overheid.
Om de compensatie te kunnen verstrekken hebben wij gegevens nodig, mbt  hoeveel toeslag u per maand ontvangt. Er wordt een formulier ontwikkeld waarmee u deze informatie zelf aan ons kunt verstrekken. Dit formulier zal naar verwachting vóór eind maart beschikbaar zijn en wordt daarna door ons aan u toegestuurd. Wij verwachten uiterlijk de eerste week van april u te kunnen voorzien van dit formulier.

4. Wanneer krijg ik de kosten van de kinderopvang terug ?
De regeling wordt vanaf 23 maart verder uitgewerkt door het ministerie van SZW, Belastingdienst toelagen, Brancheorganisatie Kinderopvang (BK),  Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) en Voor Werkende Ouders. De details zijn nog niet beschikbaar, wij informeren u zo spoedig mogelijk.

5. Waarom moet ik eerst betalen en krijg daarna pas terug ?
Het recht op kinderopvangtoeslag geldt alleen als u de factuur heeft betaald. De teruggave van uw eigen bijdrage is gekoppeld aan uw recht op kinderopvangtoeslag. Wij vragen u daarom uw factuur van april te betalen.

6. Wordt de factuur voor de maand april geïncasseerd en wanneer ?
De factuur voor de maand april wordt zoals gebruikelijk op de eerste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.

7. De periode die nu wordt genoemd spreekt van 15 maart tot en met 28 april, hoe gaat het daarna ?
Alle maatregelen die zijn aangekondigd gelden voor deze periode. Volgens het ministerie is verlenging van de compensatie gekoppeld aan eventuele overige aangekondigde maatregelen door de overheid.

8. Mijn inkomen verandert. Kan ik gebruik maken van een betalingsregeling of uitstel van betaling aanvragen?
De Brancheorganisatie Kinderopvang (BK), de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK) en de Belangenvereniging van ouders in de kinderopvang (BOinK) hebben de compensatie regeling samen met het Ministerie van SZW en de Belastingdienst Toeslagen juist bedacht om te voorkomen dat ouders in financiële problemen komen. Als het goed is heeft u de kinderopvangtoeslag al ontvangen. Dat betekent dat u de periode tot eind april wanneer de eigen bijdrage waarschijnlijk wordt terugbetaald, moet overbruggen.
Tip: geef de wijziging in uw inkomen door aan de Belastingdienst, mogelijk heeft u recht op meer kinderopvangtoeslag. Een wijziging doorgeven kan door in te loggen op mijntoeslagen.nl.

 

© Kinderopvang Wageningen 2020