Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

noodopvang 
De overheid heeft besloten om met ingang van woensdag 16 december de kinderopvang te sluiten voor de periode tot 8 februari 2021. In die periode is er voor kinderen van ouders die werken in een cruciale beroepsgroep en voor kinderen in een kwetsbare positie, noodopvang. Kinderopvang Wageningen voert deze noodopvang uit in opdracht van Gemeente Wageningen.

wie mogen er komen?  
Op de site van de overheid (pagina over de noodopvang) staat uitgebreid uitgelegd wie in aanmerking komt voor de noodopvang. We belichten hieronder kort de belangrijkste zaken. Kinderopvangorganisaties bieden noodopvang aan voor:

  • kinderen van wie één of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep
  • kinderen voor wie vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Er wordt een dringend verzoek aan alle ouders gedaan om alleen gebruik te maken van de opvang als u een cruciaal beroep uitoefent of als uw kinderen in een kwetsbare positie zitten en u geen andere oplossing heeft om uw kinderen op te vangen. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen.

welke dagen?
Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden, is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang  en voor het aantal uren en op de dagen zoals in het contract is afgesproken. Let op: Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar.

noodopvang aanvragen
Wanneer u in aanmerking wilt komen voor noodopvang, dan moet u zich altijd eerst aanmelden via het mailadres corona@kinderopvang-wageningen.nl, ook al heeft u vorige keer al gebruik mogen maken van de noodopvang.

 

 

 

© Kinderopvang Wageningen 2021