Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Open vanaf 11 mei
(zie ook bij veelgestelde vragen)
Vanaf 11 mei mogen de kinderen van 0-4 jaar weer volledig naar het kinderdagverblijf. Kinderen van 4-12 komen naar de BSO op de dagen dat zij naar school gaan. De overige dagen komen zij niet naar de bso.

Verderop op deze pagina vindt u de informatie zoals de rijkoverheid die heeft opgesteld.

Maatregelen Kinderopvang Wageningen
Voor alle locaties van kinderopvang Wageningen hebben we algemene maatregelen Kinderopvang Wageningen beschreven. Dit is een onderdeel van locatie specifieke informatie die u per nieuwsbrief heeft ontvangen van de locatiemanager. U vindt deze informatie hier.   English version corona measures

Protocol Kinderopvang
Daarnaast heeft de brancheorganisatie een protocol opgesteld waarin zij een handreiking geven hoe de kinderopvang weer opgestart kan worden. U vindt dit protocol hier.

Kinderen naar de bso
Vanaf 11 mei zijn scholen gedeeltelijk open en op de dagen dat de kinderen naar school gaan, mogen zij ook naar de bso komen. Met de scholen in Wageningen hebben we contact gehad om dit in goede banen te leiden. We proberen alle kinderen op de schooldagen bso aan te bieden ongeacht het aantal contractdagen. Dit gaat helaas niet lukken. Dan hebben we een overbezetting op onze bso’s.

Dat betekent dat kinderen die op contract één dag naar de bso komen, de komende periode één dag krijgen aangeboden. Wij doen ons uiterste best om dat op de reguliere dag te laten zijn. Als uw kind dan niet naar school gaat, hebben wij een keus voor u gemaakt. Dit kan soms niet de dag zijn die u wilt, ruilen van dagen is helaas niet mogelijk. Niet omdat we het niet willen, maar omdat deze organisatie te veel omvattend is en het niet past op de bso qua aantal kinderen. Broertjes en zusjes zitten uiteraard op dezelfde dag op de bso.

Opvangkalender
U vindt de dagen dat wij uw kind ophalen van school terug in de Opvangkalender. Deze staat in ons Ouderportaal onder Mijn gegevens. In onze Ouderportaal app vindt u de opvangdagen onder agenda terug.
Het is van groot belang dat wij weten welke kinderen wij moeten ophalen van school en vragen u om alstublieft af te melden als uw kind niet met ons mee gaat na schooltijd. Alleen op deze manier kunnen wij zorgen dat het ophalen bij school veilig en snel verloopt. Wij rekenen op uw medewerking.

Extra dagen en compensatie
Momenteel is het niet mogelijk om op andere dagen te komen dan de dagen dat uw kind naar school gaat. Ook deze periode krijgt u een compensatie tot aan uw maximum uurtarief. Meer informatie daarover vindt u op onze site https://www.kinderopvang-wageningen.nl/nl/CORONA-Financiën

Basisscholen en kinderopvang vanaf 11 mei aangepast open 
bron: Rijksoverheid

Dat heeft het kabinet besloten op basis van adviezen van deskundigen, zoals medisch specialisten en virologen. Dankzij de voorzichtige positieve ontwikkeling van het virus ontstaat er ruimte binnen de huidige maatregelen om het onderwijs stapsgewijs op te starten.

Leerlingen terug naar school
Het stapsgewijs openen van de scholen helpt om weer onderwijs te geven in de klas. Zodat alle kinderen weer volwaardig onderwijs krijgen. Ook helpt het om kwetsbare kinderen beter in beeld te krijgen. Daarnaast vermindert dat voor een deel de druk bij ouders, waardoor zij meer ruimte krijgen om beter (thuis) te werken. Het is aan scholen zelf hoe ze vanaf 11 mei het onderwijs op hun school invullen, waarbij wordt uitgegaan van hele dagen onderwijs. Scholen en BSO’s kijken met elkaar hoe de aansluiting tussen school en BSO zo goed mogelijk gerealiseerd kan worden. 

Gezondheidsrisico’s beperkt
Het RIVM geeft aan dat de gezondheidsrisico’s voor kinderen heel beperkt zijn. Het is daarom voor kinderen niet nodig 1,5 meter afstand te houden onderling en ten opzichte van volwassenen alleen wanneer mogelijk. Ouders en leerkrachten moeten onderling wel afstand houden. De huidige hygiënevoorschriften, zoals geen handen schudden, blijven van kracht. Volwassenen en kinderen met gezondheidsklachten of die behoren tot de risicogroepen (boven de 70 jaar of met bepaalde onderliggende aandoeningen) komen niet naar school. De effecten van het openen van de kinderopvang en scholen worden nauwkeurig gemonitord. Pedagogische medewerkers en leraren krijgen als zij klachten hebben, net als in de zorg, de mogelijkheid om zich laagdrempelig te laten testen op het virus.

Voorbereidingstijd voor scholen
Het kabinet kiest er bewust voor om basisscholen en de kinderopvang op 11 mei te openen, zodat de scholen en de kinderopvangsector voldoende voorbereidingstijd hebben. Scholen krijgen van de PO-raad en de vakbonden informatie over de protocollen die op basis van de richtlijnen van het RIVM zijn opgesteld. Momenteel ontwikkelen branchepartijen samen met het ministerie van SZW een protocol voor de kinderopvang. 

Noodopvang als kinderopvang en scholen weer open zijn
Voor wat betreft de noodopvang na 11 mei voor kinderen van ouders in cruciale beroepen en kwetsbare kinderen geldt dat deze doorloopt. Dit betekent dat scholen gedurende schooltijd verantwoordelijk zijn voor de opvang van kinderen van vier jaar en ouder die tot deze groepen behoren voor de dagen dat zij niet naar school kunnen. Voor en na school kunnen deze kinderen net zoals nu bij de kinderopvang terecht. Gemeenten blijven verantwoordelijk voor het realiseren van noodopvang in avond, nacht en weekend.

 

© Kinderopvang Wageningen 2020