Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Veelgestelde vragen - klik hier voor de link naar de laatste versie van veelgestelde vragen bij de Rijksoverheid.

Hieronder een samenvatting van de belangrijkste vragen.

1 Wanneer mag ik mijn kind naar de noodopvang brengen?
De noodopvang is bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen in cruciale beroepsgroepen hun werk voor de samenleving kunnen blijven doen. Mensen in deze beroepsgroepen moeten in eerste instantie zelf een oplossing voor opvang zoeken. Zodat hun kinderen niet naar opvang of school hoeven te gaan. En de kabinetsmaatregelen van 15 maart zoveel mogelijk effect hebben. Het blijft een noodopvang, die alleen kan worden benut wanneer andere opties ontoereikend zijn. Het is geen harde eis dat beide ouders behoren tot de cruciale beroepsgroep. Het kabinet vindt het belangrijk dat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven en er voor hen opvang beschikbaar is.
De overheid geeft aan dat de lijst van cruciale beroepsgroepen niet alomvattend is. Wel geeft de lijst inzicht in de belangrijkste beroepen die de samenleving draaiend houden. Ook mensen met een onmisbare facilitaire of ondersteunende functie (denk aan schoonmaak, beveiliging, ICT, zij ondersteunen de werkzaamheden van de cruciale beroepsgroepen), kunnen hun kinderen naar de noodopvang brengen. Het is aan ouders en werkgevers om hierin juiste keuzes te maken.
Lukt het u of uw partner niet om opvang te regelen, en werkt u of uw partner niet in een cruciaal beroep of in de vitale infrastructuur? Ga dan met de werkgever in gesprek over een oplossing.

Mag ik als zzp’er mijn kind naar de kinderopvang brengen?
De overheid begrijpt de zorgen van zzp’ers. De opvang is nu echter alleen beschikbaar voor mensen met een cruciaal beroep. Dit betekent dat zzp’ers die een cruciaal beroep hebben een beroep kunnen doen op opvang. Voor de overige zzp’ers geldt dat zij zelf hun kinderen moeten opvangen.

Helaas is de opvang nu niet voor iedereen beschikbaar. Er zijn door het kabinet keuzes gemaakt om in deze uitzonderlijke situatie de cruciale functies in onze maatschappij voor te laten gaan.

2 Wanneer werk ik in een cruciale beroepsgroep?
Een overzicht van cruciale beroepsgroepen vindt u hier.

3 Ik werk in een cruciaal beroep, mag mijn kind altijd naar de noodopvang?
Kinderen zonder gezondheidsklachten zijn welkom op de noodopvang. Kinderen die ziekteverschijnselen (zoals niezen, keelpijn, loopneus, hoesten of verhoging) vertonen, komen sowieso niet naar de noodkinderopvang. Zij moeten thuis blijven. Als uw kind gedurende de dag deze verschijnselen vertoont dan nemen wij contact met u op en vragen wij u om uw kind te komen ophalen.

4 Wat als ik in een cruciale beroepsgroep werk, maar mijn partner niet?
Het uitgangspunt is dat ouders in een cruciale beroepsgroep kunnen blijven werken. Als in een gezin één ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zelf de kinderen op te vangen als dat kan. Als dat niet lukt, kan er een beroep worden gedaan op de noodopvang. Er moet opvang zijn zodat mensen met cruciale beroepen aan het werk kunnen blijven.

5 Ik maak normaal geen gebruik van kinderopvang, maar ik werk wel in een cruciale beroepsgroep. Kan ik gebruik maken van de (nood)opvang?
Ja, de (nood)opvang is beschikbaar voor alle kinderen waarvan één van de ouders werkt in een cruciale beroepsgroep, dus ook voor ouders die normaal geen gebruik maken van kinderopvang. De (nood)opvang is ook voor deze ouders gratis.

6 Wie bepaalt welke kinderen toegelaten worden tot school en kinderopvang?
Als kinderen thuis kunnen worden opgevangen, is het verzoek aan ouders om dit te doen. School en kinderopvang zijn nu bedoeld voor noodopvang opvang van kinderen van ouders die werken in cruciale beroepsgroepen en de opvang niet zelf kunnen verzorgen.

7 Ik werk in een cruciale beroepsgroep waardoor mijn kind naar de kinderopvang blijft gaan. Moet ik daar kosten voor maken?
Nee, Hieraan zijn geen extra kosten verbonden. U hoeft geen (nieuwe) aanvraag te doen of wijzigingen door te geven (bijvoorbeeld omdat u extra uren afneemt). Indien u in een cruciaal beroep werkt, heeft de overheid u op dit moment hard nodig. Indien u al kinderopvangtoeslag ontving, hoeft u niets te wijzigen. De overheid vraagt u uw normale factuur te blijven betalen. Daar komen bij gebruik van kinderopvang omdat u in een cruciaal beroep werkt geen extra kosten bij.

8 Mijn kind blijft vanaf 16 maart verplicht thuis, moet ik wel blijven betalen voor opvang? En ook de eigen bijdrage blijven betalen?
Ja, de overheid vraagt het volgende:

  • Betaal de gehele factuur voor opvang zoals u dat altijd doet. Ook voor de maand april vragen wij u de factuur te blijven betalen.
  • Pas niets aan bij de Belastingdienst voor uw kinderopvangtoeslag, zo houdt u uw recht op kinderopvangtoeslag en wordt deze doorbetaald. U hoeft dus in principe geen wijzigingen door te geven of uw kinderopvang stop te zetten. Geef het wel door aan de Belastingdienst wanneer uw inkomen wijzigt.
  • U behoudt dan ook uw plek bij de kinderopvang wanneer deze weer regulier opengaat.
  • Een deel van de kosten die u maakt voor kinderopvang bestaat uit een eigen bijdrage. De overheid vraagt u ook deze eigen bijdrage te voldoen. De overheid begrijpt dat dit in deze tijden onzekerheid voor u kan opleveren en kijkt op dit moment naar manieren om dit achteraf te repareren en zal hier zo snel mogelijk over communiceren.

TER AANVULLING: Ook tijdens het overleg dat BMK, BK en BOinK op 17 maart voerden met de directie Kinderopvang van het Ministerie van Sociale Zaken is aangegeven dat door Staatssecretaris van Ark en haar ambtenaren op alle mogelijke manieren gezocht wordt naar manieren om de eigen bijdrage van ouders gedurende deze crisisperiode achteraf te repareren.

9 Hoe ziet noodopvang bij Kinderopvang Wageningen eruit?
Momenteel heeft KOW één locatie open waar kinderen worden opgevangen. Op deze locatie zijn voldoende groepen om zo te het aantal kinderen te spreiden over de groepen. Daarnaast zijn op deze locatie diverse ruimtes ingericht naar leeftijd, we hebben groepen voor 0-4 jarigen, 4+, 7+ en 10+. Zo vinden alle kinderen materiaal van eigen leeftijdsgroep en interesses.

10 Bij Kinderopvang Wageningen hanteren we de volgende hygiëne maatregelen
We nemen voor de kinderen die naar de noodopvang komen, de gebruikelijke maatregelen om overdracht van griep en verkoudheid te voorkomen:

  • we zorgen dat de kinderen en wijzelf regelmatig de handen wassen met water en zeep en drogen ze af met een papieren handdoek
  • we leren kinderen dat ze hoesten en niezen in de binnenkant van de elleboog
  • we gebruiken papieren zakdoekjes bij hoesten of niezen en gooien ze direct weg
  • we schudden geen handen

 

© Kinderopvang Wageningen 2020