Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Tarieven 2023

Kinderdagverblijf Bereken uw bruto/netto kosten 2023
Spelenderwijs Bereken uw bruto/netto kosten 2023
Buitenschoolse opvang  Bereken uw bruto/netto kosten 2023

In de rekentool zijn de nieuwe tarieven voor 2023 verwerkt.

Bekijk alle tarieven 2023 in onze Tarievenwijzer.


Toelichting bij het tarievenblad

  • De prijzen voor het kinderdagverblijf en bso zijn all-in, d.w.z. dat luiers, voeding (met uitzondering van flesvoeding die u zelf dient mee te nemen) en vervoer (van school naar BSO) bij de prijs zijn inbegrepen.
  • We rekenen met vaste uurprijzen. Voor de reguliere opvang is op basis van deze uurprijs en onze openingstijden (dus ongeacht of u gebruik maakt van deze uren) een gemiddelde maandprijs berekend.
  • Bij de bso is bij de berekening van het gemiddeld aantal uur per maand rekening gehouden met schoolweken en vakantieweken, wanneer de bso-locaties de hele dag geopend zijn.
  • Bij het bso 52-wekenpakket geldt een lagere uurprijs, wanneer (ook) een woensdag- en/of vrijdagmiddag wordt afgenomen. 

Plaatsingsovereenkomst en jaaroverzicht
Voor de start van de opvang ontvangt u een plaatsingsovereenkomst waarop de maandelijkse kosten, het aantal opvanguren, het uurtarief en het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn vermeld. Deze gegevens heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.

Factuur
U ontvangt maandelijks, voorafgaand aan de opvangmaand, een factuur voor de opvangkosten. De Belastingdienst betaalt een eventuele kinderopvangtoeslag ook voorafgaand aan de opvangmaand uit. De verschuldigde bedragen worden op de eerste werkdag van de maand waarop de factuur betrekking heeft, van de door de ouder aangegeven bankrekening afgeschreven. Betreft deze dag een feestdag of valt deze in het weekend dan zal de incasso plaatsvinden op de laatste werkdag voor de feestdag of het weekend.

© Kinderopvang Wageningen 2023