Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

gemiste opvangdagen
Wanneer uw kind een dag van de opvang wegblijft, om wat voor reden dan ook, noemen we dit een gemiste dag. Indien u uw kind via het ouderportaal tijdig heeft afgemeld voor de betreffende dag, wordt deze gemiste dag in het ouderportaal weergegeven. Maar een gemiste dag geeft géén recht op terugbetaling of inhalen op een andere dag. 

Wél kunt u via het ouderportaal onder 'aanvragen' een verzoek indienen om een gemiste dag alsnog in te zetten. De pedagogisch medewerker zal dan kijken of uw verzoek, gelet op de groepsgrootte en -samenstelling kan worden gehonoreerd. Via het Ouderportaal communiceren wij of uw aanvraag goed- of afgekeurd is.

De regels voor het inzetten van gemiste dagen vindt u in het ouderportaal.

© Kinderopvang Wageningen 2022