Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

De overheid en alle werkgevers dragen bij in de kosten voor kinderopvang via de kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen deze kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst via www.toeslagen.nl (hiervoor is een BSN en DigiD nodig) of via de belastingtelefoon (0800-0543).
Alle gegevens betreffende de opvang, die hierbij nodig zijn, vindt u op onze plaatsingsovereenkomsten.

Wanneer komt u in aanmerking voor kinderopvangtoeslag?
Als u en uw eventuele partner:

  • werkt (ook als zelfstandig ondernemer)
  • onder een doelgroep valt (o.a. studenten en deelnemers aan een re-integratieproject)

Indien u niet werkt en ook niet onder een doelgroep valt, en u heeft om sociaal-medische redenen opvang nodig, dan kunt u zich voor een tegemoetkoming tot de gemeente wenden.

De belangrijkste regels met betrekking tot kinderopvangtoeslag zijn:

  • Aanvragen, wijzigen en stopzetten van de kinderopvangtoeslag, dient u altijd zelf te doen, dit gebeurt nooit automatisch. 
  • U moet de toeslag aanvragen binnen 3 maanden na de maand waarin uw kind voor het eerst naar de opvang gaat.
  • Alle kinderen hebben (per 2023) recht op 230 uur per maand kinderopvangtoeslag, ongeacht het aantal uren dat u werkt.
  • Bij de Belastingdienst en de Gemeente Wageningen geldt ook een maximum uurtarief. Kosten boven dit maximum uurtarief komen niet voor kinderopvangtoeslag of gemeentelijke subsidie in aanmerking. In 2023 is dit bedrag € 8,97.
  • Stopt u met werken of wordt u werkloos? Dan hebt u nog 3 maanden recht op kinderopvangtoeslag. U moet daarbij uitgaan van het aantal uren dat u of uw partner werkte in de maand voordat u stopte.
  • Het recht op kinderopvangtoeslag vervalt op de eerste dag van de maand waarin uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat. 

De overheid stelt regelmatig de regels met betrekking tot kinderopvangtoeslag bij! Kijk daarom altijd voor de volledige en meest actuele informatie op www.toeslagen.nl. U kunt daar ook eenvoudig een proefberekening maken van de door u te ontvangen toeslag. U heeft daarvoor uw jaarinkomen, het aantal uren opvang en de uurprijs nodig. 

© Kinderopvang Wageningen 2022