Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

tarieven
Er zijn tarievenbladen per opvangsoort, zie de tabellen hieronder. We willen u er op wijzen dat de werkelijke kosten veel lager zullen liggen, indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslagWanneer u de voor u specifieke kosten wilt berekenen, dan kan dat via de link in de 2e kolom van de tabel hieronder (wijzigingen en typefouten voorbehouden).

2021

tarieven KDV 2021 bereken uw bruto/netto kosten 2021
tarieven BSO 2021 bereken uw bruto/netto kosten 2021
tarieven Spelenderwijs  2021 bereken uw bruto/netto kosten 2021

2022

tarieven KDV 2022 bereken uw bruto/netto kosten 2022
tarieven BSO 2022 bereken uw bruto/netto kosten 2022
tarieven Spelenderwijs  2022 bereken uw bruto/netto kosten 2022

toelichting bij het tarievenblad

  • De prijzen voor KDV en BSO zijn all-in, d.w.z. dat luiers, voeding (met uitzondering van flesvoeding die u zelf dient mee te nemen) en vervoer (van school naar BSO) bij de prijs zijn inbegrepen.
  • We rekenen met vaste uurprijzen. Voor de reguliere opvang (= niet flexibele opvangvormen) is op basis van deze uurprijs en onze openingstijden (dus ongeacht of u gebruik maakt van deze uren) een gemiddelde maandprijs berekend.
  • Bij de BSO is bij de berekening van het gemiddeld aantal uur per maand rekening gehouden met schoolweken en vakantieweken, wanneer de BSO-centra de hele dag geopend zijn.
  • Bij het BSO full service pakket geldt een lagere uurprijs, wanneer (ook) een woensdag- en/of vrijdagmiddag wordt afgenomen. 

plaatsingsovereenkomst en jaaroverzicht
Voor de start van de opvang ontvangt u een plaatsingsovereenkomst waarop de maandelijkse kosten, het aantal opvanguren, het uurtarief en het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn vermeld. Deze gegevens heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag.
Voor de flexibele opvangvormen wordt of een schatting van het aantal af te nemen uren in de overeenkomst opgenomen of de minimale jaarlijkse afname.
Na afloop van het kalenderjaar, in de loop van februari, ontvangt u een jaaroverzicht. Hierop vindt u het gemiddelde uurtarief en het totaal aantal uren dat is gefactureerd.

factuur
U ontvangt maandelijks, voorafgaand aan de opvangmaand, een factuur voor de opvangkosten. De Belastingdienst betaalt een eventuele kinderopvangtoeslag ook voorafgaand aan de opvangmaand uit. Voor flexibele opvangvormen komt de nota achteraf, zodat de werkelijk afgenomen uren bekend zijn. De verschuldigde bedragen worden op de eerste werkdag van de maand waarop de factuur betrekking heeft, van de door de ouder aangegeven bankrekening afgeschreven. Betreft deze dag een feestdag of valt deze in het weekend dan zal de incasso plaatsvinden op de laatste werkdag voor de feestdag of het weekend.

© Kinderopvang Wageningen 2022