Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

tarieven
Een overzicht van de prijzen van de verschillende soorten opvang vindt u op ons tarievenblad. We willen u er op wijzen dat de werkelijke kosten veel lager zullen liggen, indien u in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag. Hoeveel toeslag u kunt verwachten  is te zien in de tabel kinderopvangtoeslag. (bron: Belastingdienst), wanneer u echter de voor u specifieke kosten wilt berekenen, dan kan dat via de rekentool hieronder bij netto kosten. 

2018

tarievenblad 2018
netto kosten 2018
tabel kinderopvangtoeslag 2018

2019

tarievenblad 2019
netto kosten 2019

toelichting bij het tarievenblad 
Bij gastouderopvang wordt per opvanguur een bedrag aan bemiddelings- en begeleidingskosten en een vergoeding voor de gastouder berekend.

urenstaat
De gastouder noteert de met u afgesproken uren op een urenstaat en levert deze, door u beiden ondertekend,  aan het eind van de maand bij ons in. U ontvangt van ons een factuur en de gastouder wordt door ons uitbetaald.

koppelingsovereenkomst en jaaroverzicht
Voor de start van de opvang ontvangt u een koppelingsovereenkomst waarop een schatting van het aantal opvanguren of de minimale jaarlijkse afname, het uurtarief en het registratienummer Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen zijn vermeld.  Deze gegevens heeft u nodig bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Na afloop van het kalenderjaar, in de loop van februari, ontvangt u een jaaroverzicht. Hierop vindt u het gemiddelde uurtarief en het totaal aantal uren dat is gefactureerd.

factuur 
U ontvangt maandelijks een factuur voor de opvangkosten.  Voor gastouderopvang komt de nota achteraf, zodat de werkelijk afgenomen uren bekend zijn. De Belastingdienst betaalt een eventuele kinderopvangtoeslag voorafgaand aan de opvangmaand uit. Het factuurbedrag wordt op de eerste werkdag van de maand van uw rekening afgeschreven.

© Kinderopvang Wageningen 2019