Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Wanneer u van opvangdag wilt ruilen of meer dagen opvang wenst, dan kunt u dit per e-mail doorgeven aan de afdeling plaatsingen. Waar mogelijk zullen wij uw verzoek zo spoedig mogelijk uitvoeren.

Opzeggingen, gedeeltelijk dan wel geheel, dient u altijd schriftelijk (dit kan per e-mail) aan de afdeling plaatsingen door te geven. De opzegtermijn is 1 maand.  Alle opzeggingen worden altijd schriftelijk door ons bevestigd.

Wanneer u de opvang van uw kind gaat beeindigen of wanneer u overgaat van KDV naar een van onze BSO-locaties, willen we voor het verbeteren van onze dienstverlening graag gebruik maken van uw ervaring. Vriendelijk verzoek om onderstaand evaluatieformulier in te vullen.

evaluatie dienstverlening bij einde opvang 

© Kinderopvang Wageningen 2021