Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Plaatsingsbeleid

Wij hanteren een transparant plaatsingsbeleid dat tot doel heeft:

  • de plaatsen zo goed en eerlijk mogelijk te verdelen,
  • zowel ouders als medewerkers van de organisatie houvast en helderheid te bieden
  • een evenwichtige leeftijdsopbouw en continuïteit in de samenstelling van de groepen te bewerkstelligen

Plaatsingscriteria

  1. Kinderopvang Wageningen streeft naar een evenwichtige leeftijdsopbouw in de samenstelling van de groepen. Hierdoor is doorstroom binnen de BSO groepen gewaarborgd.
  2. Nieuwe kinderen worden het gehele jaar door geplaatst zodat niet alle kinderen in dezelfde maand jarig zijn en tegelijkertijd doorstromen.
  3. Bij plaatsing wordt de volgorde van onderstaande voorrangscriteria gehanteerd.
  4. Op het kinderdagverblijf is uw baby van harte welkom als hij of zij 10 weken oud is.

Voorrangscriteria

De volgorde van plaatsing gebeurt in volgorde van onderstaande voorrangscriteria, mits daarvoor niet langer dan twee maanden een plaats moet worden vrijgehouden.

  1. School: Kinderen van een aan de BSO gekoppelde school.
  2. Broer/zus. Kinderen waarvan een broer/zus op de locatie zit; of kinderen, die zelf al op de betreffende BSO zitten. 
  3. Kinderdagverblijf. Kinderen die op het kinderdagverblijf zitten van de betreffende BSO locatie.

Het eerste criterium is het belangrijkst, daarna het tweede en vervolgens het derde.
Wanneer zich bij klanten dezelfde voorrangscriteria voordoen, is punt 1 van de plaatsingscriteria (evenwichtige leeftijdsopbouw en groepssamenstelling) doorslaggevend.
Voldoen aan de juiste voorrangscriteria vormt géén garantie voor
de gewenste plaatsing op de gewenste ingangsdatum.


Wachtlijst
De afdeling plaatsingen van Kinderopvang Wageningen krijgt veel vragen over de wachtlijst. Daarom willen wij u graag iets meer vertellen over onze wachtlijsten en hoe wij daarmee omgaan. Er ontstaan vaak misverstanden over het woord 'wachtlijst'. Het suggereert een genummerde lijst waarop iedereen geleidelijk doorschuift naar nr. 1. Bij een wachtlijst voor kinderopvang werkt dit anders, omdat we met veel verschillende factoren rekening houden. Wij kijken bij plaatsing bijvoorbeeld niet alleen naar de inschrijfdatum, maar ook naar de school waar een kind heen gaat, de groep waar het kind plaats nodig heeft, de geboortedatum van het kind en de samenstelling van de groep. Als er een plaats beschikbaar komt, dan houden wij deze maximaal twee maanden vrij voor een kind dat bovenaan de lijst staat. Heeft het kind de plaats pas later nodig, dan gaat het aanbod naar het volgende kind. Ook kan het zijn dat er alleen een plaats voor een kind uit één bepaald geboortejaar beschikbaar komt. Staat er een kind van een ander geboortejaar bovenaan, dan gaat de plaats naar het volgende kind op de wachtlijst. Ouders vragen ons vaak hoeveel kinderen er nog voor hun kind op de wachtlijst staan. Wij zeggen dat nooit omdat dit vaak tot verwarring leidt. De wachtlijst verandert namelijk zeer regelmatig. Door wijzigingen in bestaande wachtlijsten kunnen er kinderen vóór uw kind komen, die er eerder niet stonden. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat er een nieuw kind wordt ingeschreven met meer voorrangscriteria. Het aantal kinderen dat vóór uw kind op de wachtlijst staat kan dus stijgen en dalen. Dat is de reden waarom het niet zinvol is u het aantal kinderen vóór uw kind te noemen. U kunt erop vertrouwen dat wij met de grootst mogelijke zorgvuldigheid met de wachtlijsten omgaan en ervoor zorgen dat zoveel mogelijk kinderen volgens de voorrangscriteria in de juiste volgorde een plaats krijgen.

 

© Kinderopvang Wageningen 2022