Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

extra opvang
Mocht u incidenteel een extra dag(deel) opvang nodig hebben, dan kunt u dit via de app/het ouderportaal aanvragen. Het is ter beoordeling van de medewerkers of een extra dagdeel op een gewenste datum mogelijk is. Daarbij wordt oa gekeken naar de samenstelling en het kindaantal van de groep.

© Kinderopvang Wageningen 2022