Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Extra opvang
Mocht u incidenteel een extra dag(deel) opvang nodig hebben, dan kunt u dit via de Ouderapp aanvragen. Deze aanvraag wordt beoordeeld door de locatiemanager, welke kijkt of de aanvraag voor de gewenste dag mogelijk is. Een aanvraag voor een extra dag biedt namelijk geen garantie dat de aanvraag ook daadwerkelijk gehonoreerd kan worden. Bij het beoordelen van de aanvraag kijken we naar verschillende facetten, zoals de groepsgrootte, of er binnen die groepsgrootte en ingezette medewerkers ruimte is en of het binnen de samenstelling van de groep past.

© Kinderopvang Wageningen 2022