Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum Kinderkunst
Niemeijerstraat 27 
6701 CL  Wageningen

KDV 0 tot 4 jaar 
de Dijk en de Fontein 
0317-451300 - mail

Bij uitstapjes: 06 83546250

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

                                      

locatiemanager Marion van Leeuwen
pedagogisch beleid 
Kinderkunst       

algemeen
Kindercentrum Kinderkunst bestaat uit twee kinderdagverblijfgroepen. In beide groepen worden kinderen van 0-4 jaar in één stamgroep opgevangen. De groepsgrootte  op beide groepen is twaalf kinderen.
Karakteristiek voor onze locatie is de kleinschaligheid en de huiselijke sfeer in het prachtige monumentale pand aan de rand van het centrum. De tuin is ingericht met natuurlijke materialen. Er zijn paadjes om te fietsen, bosjes voor de kinderen om zich in te verstoppen en heuveltjes om op te rennen en af te glijden. Daarnaast heeft Kinderkunst een moestuin, waar medewerkers met de kinderen zaadjes planten, onkruid wieden en resultaat oogsten.

kinderdagopvang
De groepen de Fontein en de Dijk hebben beide grote en lichte groepsruimten. De sfeer in de groepen wordt hierdoor vooral gekenmerkt door rust en gezelligheid. Dat wil niet zeggen dat er gebrek aan activiteit of geluid te vinden is: verre van dat! Zowel binnen als buiten is er van alles te doen.
Er wordt gewerkt met thema’s waardoor er op alle ontwikkelingsgebieden en op alle niveaus  activiteiten worden aangeboden. In de moestuin groeien allerhande soorten groenten en bloemen. De pedagogisch medewerkers zijn regelmatig met de kinderen aan het werk in de moestuin. Samen met de kinderen wordt er geplant, onkruid gewied en geoogst. Voor de jongste kinderen is er veel aandacht voor de individuele (verzorgings)momenten en activiteiten op de leeftijd en behoefte afgestemd. Omdat wij graag willen dat een kind zich op beide kinderdagverblijfgroepen thuis voelt, staat de deur tussen beide groepen op bepaalde momenten van de dag open. Elk kind wordt geplaatst in een eigen groep, de ‘stamgroep’, maar de kinderen mogen ook spelen op de andere groep.
Er een afwisselend dagprogramma met rust- en actieve momenten.

pedagogische werkwijze Kinderkunst
Er is een algemeen pedagogisch beleid dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een korte indruk van het pedagogisch beleid op Kinderkunst.

De pedagogisch medewerkers van locatie Kinderkunst worden  geïnspireerd door de werkwijze van Reggio Emilia. Uitgangspunt in deze werkwijze is de autonomie en de leergierigheid van kinderen. Motto van de Reggio werkwijze: Niet het resultaat, maar de weg er naar toe is belangrijk! Dit sluit goed aan bij de Startblokken methode, waar de medewerkers in geschoold zijn. Startblokken gaat uit van de notie dat kinderen nieuwsgierig zijn en van alles willen leren en ontdekken. Kinderen leren het meest op het moment dat ze geboeid zijn door iets, iets wat voor hen op dat moment betekenisvol is. Het is belangrijk dat daarop in wordt gespeeld, door kansen te grijpen en te creëren, waarmee kinderen zélf aan de slag gaan. Want het is vooral de eigen activiteit van kinderen die hun ontwikkeling bevordert. De ‘echte’ wereld neemt een belangrijke plaats in: kinderen willen doen wat ze volwassenen zien doen. Zo is bijvoorbeeld tafeldekken voor kinderen een hele interessante activiteit, waaraan ook van alles te leren is: wat hebben we allemaal nodig, kun je de kaas naar de tafel brengen (motoriek), hoe heet iets (taal), hoeveel bekers (tellen), etc.
Bij het aanbieden van activiteiten proberen we goed te kijken naar de groepssamenstelling, naar wat de kinderen zelf aangeven om vervolgens in te spelen op hun behoefte.
In de omgang met de kinderen en met elkaar leggen we de nadruk op respect voor elkaar, luisteren naar elkaar en aandacht geven aan elkaar. 

 

© Kinderopvang Wageningen 2019