Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum Pipeloi
Geertjesweg 3
6706 EA  Wageningen

Neem contact op

KDV 0 tot 4 jaar
0-2 jaar Roze, Lila en Rood
2-4 jaar Blauw en Geel
0317-410304  

Spelenderwijs 2 tot 4 jaar
2-4 jaar Bobbeltjesland
0317-410304 

BSO 4 tot 7 jaar
4-5 jaar Elfenvallei
0317-410304

4-7 jaar 3 groepen:
Trollenhol, Duveltjes en Boefjesburcht
0317-427732 

   

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

      locatiemanager Geerriska van Ommeren    
 

Pedagogisch beleid

Pipeloi

 

Marion van Leeuwen

Locatiemanager

   

 


algemeen
dagopvang kdv
buitenschoolse opvang bso
pedagogisch beleid

algemeen kindercentrum Pipeloi
Pipeloi bestaat uit een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO). Het KDV biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, de BSO aan kinderen in leeftijd van 4  t/m 7 jaar. Pipeloi ligt in de wijk oost, dichtbij veel scholen. Voor veel ouders ligt het op de route tussen huis, school en werk. Op de benedenverdieping zit het KDV en een BSO-groep voor kinderen van 4 tot 5 jaar. Op de eerste verdieping zitten drie BSO-groepen van 4 t/m 7 jaar. Er zijn aan drie kanten prachtige buitenruimtes, direct grenzend aan de groepen, met velerlei speel- en ontdekmogelijkheden.

kinderdagopvang
Het KDV heeft drie babygroepen (0-2 jaar), twee peutergroepen (2-4 jaar) en een halve dagopvanggroep (een Spelenderwijsgroep) voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Naast de eigen groepsruimtes is er ook een speelhal. In de speelhal bevinden zich sport- en spel materialen en kunnen kinderen goed hun grof-motorische vaardigheden oefenen. Er worden ook speciale activiteiten gedaan, zoals muziekworkshops en dansen.

Baby’s hebben hun eigen voedings- en slaapschema, en dat gaat langzamerhand over in het ritme van de groep. Eventueel meegenomen groentenhapjes geven we tot het kind 1 jaar is, één keer op een dag. Dit kan zijn tijdens de lunch, maar het mag ook op een ander tijdstip, tot uiterlijk 17.00 uur. Tot 1 jaar kan het kind het eraan wennen om brood te eten, en geven we desgewenst na het brood nog een groentenhapje.
’s Morgens is er fruit, tussen de middag is er een broodmaaltijd en 's middags zijn er fruit en crackers. De broodmaaltijd wordt soms aangevuld met een kopje verse soep, of zelfs vervangen door een bordje pasta of iets ander warms.  

Regelmatig worden  de bolderkarren gepakt, om er lekker op uit te gaan. Dat kan zijn naar het bos, naar de markt, of gewoon even een boodschapje doen bij de buurtsuper.

Iedere groep heeft drie of vier vaste pedagogisch medewerkers, die met elkaar de week draaien. Per dag wordt er meestal met twee mensen gewerkt.

Op Pipeloi werken daarnaast op sommige dagen ook twee mensen met een licht verstandelijke handicap mee. Ze werken altijd onder toezicht van een vaste pedagogisch medewerker en er zijn duidelijke afspraken over de activiteiten die ze uitvoeren.

buitenschoolse opvang
De BSO heeft drie groepen voor kinderen van 4 tot 7 jaar, en op de  benedenverdieping is één groep voor kinderen van 4 tot 5 jaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. De BSO van Pipeloi is gekoppeld aan de basisscholen die daar in de buurt liggen, t.w. de de Montessorischool, de Zwaneridder, de Jozefschool en de G.J. van den Brinkschool. De kinderen worden in de meeste gevallen lopend van school opgehaald door de eigen groepsleiding.

Een deel van de kinderen van de Montessorischool, G.J. van den Brinkschool en van de Jozefschool gaat naar Pipeloi en een deel naar de Belhamel. Naar welke BSO een kind gaat, hangt af van waar er plek is en op welke dagen het kind komt. In vakanties en tijdens schoolverlofdagen is de opvang op Pipeloi.

Eten en drinken doen de kinderen op hun eigen groep, maar ze mogen ook op de andere groepen gaan spelen. Dit noemen wij een open deuren beleid. Naast de eigen groepsruimtes heeft iedere groep een eigen ‘stoei’, en beneden is de speelhal, waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven of mooie hutten bouwen.

Op dinsdag worden er muzieklessen gegeven op de BSO,  door een muziekdocente. Op vrijdag kunnen BSO-kinderen deelnemen aan zwemlessen in de Bongerd; een busje rijdt de kinderen heen en weer. Voor al deze activiteiten kunnen ouders hun kind opgeven.

Iedere groep heeft drie of vier vaste pedagogisch medewerkers. Op de drukke dagen werken er twee mensen per groep, op de rustigere dagen één per groep.

pedagogisch beleid 
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een korte indruk van het pedagogisch beleid op Pipeloi.

Wij willen kinderen een plek bieden waar ze zich welkom voelen en kunnen zijn wie ze zijn.
In enkele woorden omschreven biedt Pipeloi opvang vanuit de volgende uitgangspunten:

  • respect voor kinderen
  • betrokkenheid bij het kind en het gezin
  • in een huiselijke en gezellige sfeer
  • op een plek waar het leuk is; plezier is belangrijk
  • met veelzijdige en uitnodigende speelmogelijkheden
  • waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samen met/naast andere kinderen kunnen spelen.
  • met veel aandacht en kansen voor de ontwikkeling van kinderen

We werken met thema’s, en gebruiken daarbij de Startblokkenmethode. Startblokken gaat uit van de notie dat kinderen nieuwsgierig zijn en van alles willen leren en ontdekken. De ‘echte' wereld neemt daarin een belangrijke plaats in: kinderen willen doen wat ze volwassenen zien doen. Zo is bijvoorbeeld tafel dekken voor kinderen een hele interessante activiteit, waarbij van alles te leren is: wat hebben we allemaal nodig, kun je de kaas naar de tafel brengen (motoriek), hoe heet iets (taal), hoeveel bekers (tellen), etc.

We geven vooral aandacht aan positieve initiatieven van kinderen, en formuleren zoveel mogelijk positief wat de bedoeling is. In plaats van ‘niet rennen in de gang’ zeggen we: ‘in de gang lopen we rustig’. Negatief of ongewenst gedrag proberen we zoveel mogelijk te negeren, en proberen we om te buigen door te zeggen of voor te doen wat we wél van het kind verwachten of welke mogelijkheden er wél zijn. 

© Kinderopvang Wageningen 2022