Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum Pipeloi
Geertjesweg 3
6706 EA  Wageningen

e-mail

KDV 0 tot 4 jaar
0-2 jaar Rose en Lila
2-4 jaar Blauw en Geel
0-4 jaar Rood
0317-410304  

Spelenderwijs 2 tot 4 jaar
2-4 jaar Bobbeltjesland
0317-410304 

BSO 4 tot 7 jaar
3 groepen: Trollenhol, Duveltjes en Boefjesburcht
0317-427732 

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

locatiemanager Marion van Leeuwen
pedagogisch beleid
Pipeloi

algemeen
dagopvang kdv
buitenschoolse opvang bso
pedagogisch beleid

algemeen kindercentrum Pipeloi
Pipeloi bestaat uit een kinderdagverblijf (KDV) en een buitenschoolse opvang (BSO). Het KDV biedt opvang aan kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar, de BSO aan kinderen in leeftijd van 4  t/m 7 jaar. Pipeloi ligt in de wijk oost, dichtbij veel scholen. Voor veel ouders ligt het op de route tussen huis, school en werk. Op de benedenverdieping zit het KDV en op de eerste verdieping de BSO. Er zijn aan drie kanten prachtige buitenruimtes, direct grenzend aan de groepen, met velerlei speel- en ontdekmogelijkheden.

kinderdagopvang
Het KDV heeft twee babygroepen (0-2 jaar), twee peutergroepen (2-4 jaar), één groep voor kinderen van 0 tot 4 jaar, en een halve dagopvanggroep (een Spelenderwijsgroep) voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Naast de eigen groepsruimtes is er ook een speelhal. In de speelhal bevinden zich sport- en spel materialen en kunnen kinderen goed hun grof-motorische vaardigheden oefenen. Er worden ook speciale activiteiten gedaan, zoals muziekworkshops en dansen.

Baby’s hebben hun eigen voedings- en slaapschema, en dat gaat langzamerhand over in het ritme van de groep. ’s Morgens en ’s middags zijn er fruit en crackers, en tussen de middag is er een broodmaaltijd. Die wordt soms aangevuld met een kopje verse soep, of zelfs vervangen door een bordje pasta of iets ander warms.   Regelmatig worden  de bolderkarren gepakt, om er lekker op uit te gaan. Dat kan zijn naar het bos, naar de markt, of gewoon even een boodschapje doen bij de buurtsuper.

Iedere groep heeft drie of vier vaste pedagogisch medewerkers, die met elkaar de week draaien. Per dag wordt er meestal met twee mensen gewerkt.

Op Pipeloi werken daarnaast op sommige dagen ook twee mensen met een licht verstandelijke handicap mee. Ze werken altijd onder toezicht van een vaste pedagogisch medewerker en er zijn duidelijke afspraken over de activiteiten die ze uitvoeren.

buitenschoolse opvang
De BSO heeft drie groepen voor kinderen van 4 tot 7 jaar, en op de  benedenverdieping is één groep voor kinderen van 4 tot 5 jaar op maandag-, dinsdag- en donderdagmiddag. De BSO van Pipeloi is gekoppeld aan de basisscholen die daar in de buurt liggen, t.w. de de Montessorischool, de Zwaneridder, de Jozefschool en de G.J. van den Brinkschool. De kinderen worden in de meeste gevallen lopend van school opgehaald door de eigen groepsleiding.

Een deel van de kinderen van de G.J. van den Brinkschool en van de Jozefschool gaat naar Pipeloi en een deel naar de Belhamel. Naar welke BSO een kind gaat, hangt af van waar er plek is en op welke dagen het kind komt. In vakanties en tijdens schoolverlofdagen is de opvang op Pipeloi.

Eten en drinken doen de kinderen op hun eigen groep, maar ze mogen ook op de andere groepen gaan spelen. Dit noemen wij een open deuren beleid. Naast de eigen groepsruimtes heeft iedere groep een eigen ‘stoei’, waar de kinderen zich lekker kunnen uitleven of mooie hutten bouwen.

Op dinsdag worden er muzieklessen gegeven op de BSO,  door een muziekdocente. Op vrijdag kunnen BSO-kinderen deelnemen aan zwemlessen in de Bongerd; een busje rijdt de kinderen heen en weer. Voor al deze activiteiten kunnen ouders hun kind opgeven.

Iedere groep heeft twee of drie vaste pedagogisch medewerkers. Op de drukke dagen werken er twee mensen per groep, op de rustigere dagen één per groep.

pedagogisch beleid 
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een korte indruk van het pedagogisch beleid op Pipeloi.

Wij willen kinderen een plek bieden waar ze zich welkom voelen en kunnen zijn wie ze zijn.
In enkele woorden omschreven biedt Pipeloi opvang vanuit de volgende uitgangspunten:

  • respect voor kinderen
  • betrokkenheid bij het kind en het gezin
  • in een huiselijke en gezellige sfeer
  • op een plek waar het leuk is; plezier is belangrijk
  • met veelzijdige en uitnodigende speelmogelijkheden
  • waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en samen met/naast andere kinderen kunnen spelen.
  • met veel aandacht en kansen voor de ontwikkeling van kinderen

We werken met thema’s, en gebruiken daarbij de Startblokkenmethode. Startblokken gaat uit van de notie dat kinderen nieuwsgierig zijn en van alles willen leren en ontdekken. De ‘echte' wereld neemt daarin een belangrijke plaats in: kinderen willen doen wat ze volwassenen zien doen. Zo is bijvoorbeeld tafel dekken voor kinderen een hele interessante activiteit, waarbij van alles te leren is: wat hebben we allemaal nodig, kun je de kaas naar de tafel brengen (motoriek), hoe heet iets (taal), hoeveel bekers (tellen), etc.

We geven vooral aandacht aan positieve initiatieven van kinderen, en formuleren zoveel mogelijk positief wat de bedoeling is. In plaats van ‘niet rennen in de gang’ zeggen we: ‘in de gang lopen we rustig’. Negatief of ongewenst gedrag proberen we zoveel mogelijk te negeren, en proberen we om te buigen door te zeggen of voor te doen wat we wél van het kind verwachten of welke mogelijkheden er wél zijn. 

© Kinderopvang Wageningen 2019