Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum Schateiland
Dudoklaan 10
6708 RP Wageningen

Telefoonnummer Schateiland 0317-763440 
Telefoonnummer de Maansteentjes 0317-763933

Neem contact op

Kinderdagverblijf
0-2 jaar de Kristallen
0-2 jaar de Parels
2-4 jaar de Juweeltjes
2-4 jaar de Maansteentjes

Buitenschoolse opvang
4+ de Diamanten 
4+ de Smaragden
7+ de Briljanten
7+ de Robijnen
7+ de Saffieren

 

   

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

          
 

Pedagogisch beleid

Schateiland

 

Geerriska van Ommeren

Locatiemanager

 Algemeen

Sinds 2006 biedt Kindercentrum Schateiland een scala aan opvangmogelijkheden. Kindercentrum Schateiland is gevestigd aan de Dudoklaan in Wageningen en telt inmiddels negen groepen. Op het kinderdagverblijf zijn er twee babygroepen van 0 tot 2 jaar en twee groepen van 2 tot 4 jaar. Daarnaast biedt Schateiland buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar, verdeeld over vijf groepen.

Kinderopvang
Kindercentrum Schateiland is een opvanglocatie voor kinderen tot en met 12 jaar. Voor de jongste kinderen zijn er twee groepen: de Kristallen en de Parels. Op deze groepen worden maximaal 12 kinderen geplaatst. Op de groepen werken vaste pedagogisch medewerksters. Hierdoor ontstaat er een vertrouwd gevoel bij uw kind en heeft u een vast aanspreekpunt. Wanneer nodig werken wij met invalkrachten die ook zoveel mogelijk op dezelfde groepen werken.

 In beide groepsruimtes is er een apart babygedeelte voor de allerkleinsten. Zo kunnen zij zich ongestoord ontwikkelen en lekker spelen met leeftijdsgenootjes. De Parels en de Kristallen hebben twee slaapkamers met voldoende slaapgelegenheid voor alle kinderen. Vanuit de groepen is er een deur die direct naar de buitenruimte leidt. De buitenruimte is ingericht voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar en heeft veel speel- en ontdekmogelijkheden.

Peuteropvang en VVE
Bij kindercentrum Schateiland zijn er twee regulieren peutergroepen voor kinderen van 2 tot 4 jaar: De Maansteentjes en de Juweeltjes. Elke groep biedt ruimte voor maximaal 16 kinderen.

Buitenschoolse opvang
Kindercentrum Schateiland is ook een buitenschoolse opvanglocatie voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Voor jongere kinderen is er iedere middag een gevarieerd programma met uiteenlopende activiteiten. We observeren kinderen om erachter te komen wat hun behoeftes zijn en praten met kinderen om te horen hoe de activiteiten kunnen aansluiten bij wat er leeft. Bij oudere kinderen stimuleren we om zo veel mogelijk zelf invulling te geven aan het middagprogramma.

Alle activiteiten zijn erop gericht om de ontwikkeling van kinderen te stimuleren en zijn aangepast op de leeftijd en interesse van het kind. We besteden veel aandacht aan het bevorderen van persoonlijke en sociale competenties van kinderen. Er is ruimte voor de ontwikkeling van zelfstandigheid, voor participatie en ontwikkeling van normen en waarden.

Sport- en spelaanbod
Tijdens de schoolweken wordt een structureel sport en spel aangeboden, waarbij het programma afgestemd is op de leeftijd. Er wordt onder andere gebruik gemaakt de sportvelden en de sporthal bij de hoofdlocatie. Ook zijn er regelmatig introductietrainingen van diverse sporten, welke worden aangeboden in de directe omgeving. Zo kunnen kinderen kennismaken met nieuwe sporten om zo te ontdekken wat zij leuk vinden en waar zij goed in zijn.

Pedagogisch beleid
Kinderopvang Wageningen heeft een algemeen pedagogisch beleid. Lees er hier meer over.

© Kinderopvang Wageningen 2023