Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum Villa Beestenboel
Haverlanden 88
6708 GP Wageningen

Neem contact op

KDV 0 tot 4 jaar
0-4 jaar Kriskras en Zigzag
0317-421712 

BSO 4 tot 13 jaar 
4-7 jaar Kakelbont, Mikmak en Ratjetoe
7-10 jaar Wirwar en Krekel
10 plus Rifraf
0317-421649

   

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

        
 

Pedagogisch beleid

Villa Beestenboel

 

Linda Jochemsen
Locatiemanager

 

 
 

kindercentrum Villa Beestenboelalgemeen
dagopvang kdv
buitenschoolse opvang bso
pedagogisch beleid

algemeen
Villa Beestenboel is gehuisvest in een voormalig schoolgebouw. De locatie heeft zich vanaf de start in 2008 tot op heden ontwikkeld tot een locatie met twee groepen voor dagopvang van 0-4 jaar en zes groepen voor BSO van 4-13 jaar. Onze locatie is licht en ruim van opzet. We genieten daarnaast van een buitenruimte die het gebouw omsluit. De tuin is  gesplitst in verschillende gedeelten voor de specifieke doelgroepen KDV, BSO 4-7 en BSO 7-10 plus. 

Op deze manier is de buitenruimte voor elke afzonderlijke doelgroep uitdagend en passend bij de leeftijd ingericht. Voor de oudste kinderen is er een speelterrein aan de achterzijde van het gebouw met een basketbal/voetbalplein waar sport- en spelactiviteiten worden aangeboden en waar een prachtige boomhut is gebouwd.

Villa Beestenboel is een bruisende locatie met veel aandacht voor buitenspel en activiteiten. We hebben (zoals de naam al zegt) ook beesten op de locatie: er zijn knaagdieren en kippen, die samen met de kinderen worden verzorgd en daarmee een  grote meerwaarde voor BSO hebben. Door deelname aan projecten hebben we soms ook tijdelijk beestjes in huis zoals bijvoorbeeld tijdens het vlinderproject.

Kinderen worden op het kinderdagverblijf én op de BSO uitgenodigd om op andere groepen te gaan spelen. Deze locatie kan uw kind opvangen van box tot middelbare school. 

kinderdagopvang
Er zijn twee verticale kinderdagverblijf groepen voor kinderen van 0-4 jaar: Zigzag en Kriskras. Elke groep heeft een maximale bezetting van 12 kinderen. De groepen zijn met elkaar verbonden door een tussenruimte waarin zich een keuken en slaapkamers bevinden. In de twee stamgroepen Kriskras en Zigzag worden de kinderen opgevangen in lichte en gezellige ruimtes. Hier vinden de dagelijkse rituelen en activiteiten met de eigen groep plaats zoals thema activiteiten maar ook de eet- en drinkmomenten, zingen, voorlezen etc. Naast de activiteiten binnen de eigen stamgroep is er veel gelegenheid om met kinderen van de andere groep te spelen. Regelmatig staan de deuren open en worden er gezamenlijke activiteiten aangeboden.

Ook de gang is een speelplek voor de kinderen van het dagverblijf; fantasiespel kan hier goed tot uiting komen als er met kleine groepjes wordt gespeeld.

Naast de buitenruimte die gedeeld wordt met de 4-7 jarigen van de BSO, hebben de kinderopvang groepen ook een veilige, eigen schaduwrijke tuin aan de voorzijde van het gebouw.

De beide groepen hebben elk vaste pedagogisch medewerkers, die op verschillende dagen werkzaam zijn. Op dagen dat de groepen wat kleiner zijn, worden ze samen gevoegd, waarbij er altijd één vaste pedagogisch medewerkster aanwezig is.

buitenschoolse opvang
Villa Beestenboel heeft zes groepen voor BSO. Er zijn drie groepen voor kinderen van 4-7 jaar: Kakelbont, Mikmak en Ratjetoe; twee groepen voor kinderen van 7-10 jaar: Wirwar en Krekel; één groep voor kinderen van 10-13 jaar: Rifraf.  Deze groepen zijn per leeftijdsgroep ondergebracht in 3 units.  De units zijn fysiek van elkaar gescheiden, dit geeft de kinderen duidelijkheid en overzicht en creëert rust. Natuurlijk is er wel mogelijkheid tot samenspel. Regelmatig worden er activiteiten georganiseerd waar alle BSO groepen aan deelnemen, zoals een kinderkookcafé of een 'heel Villa Beestenboel bakt dag'. Onze locatie ligt vlakbij de scholen die gekoppeld zijn aan Villa Beestenboel: de Piekschool, de Margrietschool en de Kardinaal Alfrinkschool. Hierdoor is het mogelijk om de kinderen lopend uit school te halen. Als de kinderen overgaan naar de tienergroep komen zij zelfstandig naar de BSO.

pedagogisch beleid 
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een  indruk van het beleid van Villa Beestenboel.

We werken op Villa Beestenboel met de Startblokken methodiek. Startblokken gaat uit van de notie dat kinderen nieuwsgierig zijn en van alles willen leren en ontdekken. Kinderen leren het meest op het moment dat ze geboeid zijn door iets, iets wat voor hen op dat moment betekenisvol is. Het is belangrijk dat daarop in wordt gespeeld, door kansen te grijpen en te creëren, waarmee kinderen zélf aan de slag gaan. Want het is vooral de eigen activiteit van kinderen die hun ontwikkeling bevordert. De ‘echte’ wereld neemt een belangrijke plaats in: kinderen willen doen wat ze volwassenen zien doen. Zo is bijvoorbeeld tafeldekken voor kinderen een hele interessante activiteit, waaraan ook van alles te leren is: wat hebben we allemaal nodig, kun je de kaas naar de tafel brengen (motoriek), hoe heet iets (taal), hoeveel bekers (tellen), etc.

Bij het aanbieden van activiteiten proberen we goed te kijken naar de groepssamenstelling, naar wat de kinderen zelf aangeven en vervolgens in te spelen op hun behoefte.

Het thematische werken van Startblokken zet zich ook voort op de 4+ groepen van de BSO, waarbij een gezamenlijk thema wordt gekozen en elke groep (afhankelijk van de interesse van de kinderen) een eigen invulling geeft aan de activiteiten die worden uitgevoerd.

In de omgang met de kinderen en met elkaar leggen we de nadruk op respect voor elkaar, luisteren naar elkaar en aandacht geven aan elkaar. 

© Kinderopvang Wageningen 2022