Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum de Belhamel
Brinkerweg 1
6707 GD  Wageningen

Neem contact op

KDV 0-4 jaar
0-2 jaar: Druppel
0-4 jaar: Plons

Spelenderwijs 2-4 jaar
Spetter
0317-351242;

BSO 4 tot 10 jaar
het Kraaiennest
0317-351246

   

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

          
 

Pedagogisch beleid

de Belhamel

 

Femke Brouwer
Lo
catiemanager

 algemeen
dagopvang kdv
buitenschoolse opvang bso
pedagogisch beleid

algemeen
kindercentrum de BelhamelDe Belhamel is een centraal in Wageningen gelegen kindercentrum dat opvang biedt aan kinderen van 0 tot 10 jaar. Dit betekent dat wij zowel dagopvang voor kinderen van 0 tot 4 jaar aanbieden als buitenschoolse opvang voor kinderen van 4 tot 10 jaar.

Het mooie lichte en vriendelijk ogende gebouw kent, naast de eigen groepsruimten, een gezamenlijke grote centrale hal. De hal is een ontmoetingsruimte voor ouders, kinderen en groepsleiding maar daarnaast ook een plaats waar verschillende activiteiten plaatsvinden zoals toneelvoorstellingen, door de kinderen zelf georganiseerd en uitgevoerd, en gezamenlijke maaltijden of feestjes. In de centrale hal bevindt zich ook onze (open) keuken. 

De Belhamel wordt omsloten door een ruime tuin. Ook bij minder mooi weer gaan we lekker buiten spelen met de kinderen. Daar waar mogelijk gaan we regelmatig met de kinderen op pad. Dit kunnen kleine uitstapjes zijn, bijvoorbeeld gaan kijken bij een grote hijskraan die in de buurt aan het werk is, maar ook samen boodschappen doen of spelen in een buurtspeeltuin.

Elke groep heeft zijn eigen vaste pedagogisch medewerkers maar door de kleinschalige opzet kennen de kinderen alle pedagogisch medewerkers die op de Belhamel werkzaam zijn.

Op de Belhamel is ook halve dag opvang en een 40 wekenpakket (dus exclusief schoolvakanties) op het kinderdagverblijf mogelijk.

kinderdagopvang
De dagopvang bestaat uit drie groepen.

  • Babygroep Druppel is een babygroep voor kinderen in de leeftijd van nul tot twee jaar waarin maximaal 12 kinderen worden opgevangen. De groepsruimte bevindt zich in een rustige hoek van het gebouw en  is ingericht met verschillende hoekjes  om zo binnen de veiligheid van de eigen groep de wereld te ontdekken. De ruimte is licht en vriendelijk. Daarnaast is er een afgeschermde buitenruimte waarin lekker buiten kan worden gespeeld.
  • Peutergroep Spetter biedt ruimte aan veertien tot maximaal zestien kinderen in de leeftijd tussen twee en vier jaar.  In de ruimte zijn diverse hoeken ingericht waar kinderen kunnen spelen, want spelen is immers leren. Peutergroep Spetter grenst direct aan een grote buitenruimte, die met verticale groep Plons wordt gedeeld. Op Peutergroep Spetter wordt ook gewerkt met VVE. VVE betekent Voor- en Vroegschoolse Educatie en heeft tot doel kinderen de gelegenheid te geven zich kansrijk te ontwikkelen, zodat zij een goede start kunnen maken op de basisschool. De werkwijze is gestructureerd, met extra aandacht voor kinderen met (kans op) een achterstand in hun ontwikkeling. De extra begeleiding van deze kinderen wordt verzorgd door de pedagogisch medewerkers van de groep.
  • Verticale groep Plons biedt opvang aan maximaal 11 kinderen van nul tot vier jaar. Deze groep is ingericht voor zowel de allerkleinsten alsook de kinderen die wat groter zijn. Plons grenst direct aan een grote buitenruimte, mét apart babygedeelte’. De buitenruimte wordt gedeeld met de Spetter groep. De (oudere) kinderen van Plons en Spetter ontmoeten elkaar regelmatig in de centrale hal waarbij er samen of in kleine groepjes gespeeld kan worden.

buitenschoolse opvang
Op de bovenverdieping van de Belhamel bevindt zich BSO het Kraaiennest. De verdieping heeft 3 ruimten die zijn ingericht voor de kinderen. Er is een keukenruimte waar het eet- en drinkmoment met alle kinderen plaatsvindt maar hier worden ook hapjes gemaakt of geknutseld. De twee andere ruimten hebben diverse hoeken waar kinderen kunnen bouwen, er is een huishoek, een plek waar kinderen zich kunnen verkleden of optreden, banken om te ‘chillen’ en boekenkasten waar kinderen een greep uit kunnen doen om een boekje te lezen. Via een eigen buitentrap komen de kinderen van de BSO uit in een tuin waar zij naar hartenlust kunnen spelen, er is zelfs een stuk ‘echt’ bos waar van alles te ontdekken valt.
In de vakanties sluiten de kinderen van BSO-groep Kraaiennest aan bij de locatie Pipeloi. Aansluiten bij Pipeloi betekent een groter aanbod van activiteiten en gelegenheid tot het spelen met leeftijdgenoten.

pedagogisch beleid 
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een korte indruk van het pedagogisch beleid op de Belhamel.

Op de Belhamel kdv-groepen werken we met de Startblokkenmethode. Startblokken gaat uit van de notie dat kinderen nieuwsgierig zijn en van alles willen leren en ontdekken. Kinderen leren het meest op het moment dat ze geboeid zijn door iets, iets wat voor hen op dat moment betekenisvol is. Het is belangrijk dat de pedagogisch medewerker daarop in weet te spelen, door kansen te grijpen en te creëren, waar kinderen zélf mee aan de slag gaan. Want het is vooral de eigen activiteit van kinderen die hun ontwikkeling bevordert. De ‘echte’ wereld neemt een belangrijke plaats in: kinderen willen doen wat ze volwassenen zien doen. Zo is bijvoorbeeld tafeldekken voor kinderen een hele interessante activiteit, waarvan ook van alles te leren is: wat hebben we allemaal nodig, kun je de kaas naar de tafel brengen (motoriek), hoe heet iets (taal), hoeveel bekers (tellen), etc.

Bij het aanbieden van activiteiten proberen we goed te kijken naar de groepssamenstelling en naar wat de kinderen zelf aangeven om zo in te spelen op hun behoefte. Elke 5-6 weken staat er een speciaal thema centraal. Dit thema wordt locatie breed bepaald dus ook BSO het Kraaiennest biedt activiteiten rondom dit thema aan.
We leggen daarnaast nadruk op respect voor elkaar, luisteren naar elkaar en aandacht geven aan elkaar. 

© Kinderopvang Wageningen 2022