Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum de Bofkontjes
Tarthorst 4
6708 JA Wageningen

De Bofkontjes gaat verhuizen
Per 1 januari 2023 verhuist de Bofkontjes naar locatie Villa Beestenboel

Neem contact op

Spelenderwijs 2-4 jaar
1 groep   06 51134228  

   

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

        
 

Pedagogisch beleid

de Bofkontjes

 

Linda Jochemsen
Locatiemanager

 

 
 


algemeen

spelenderwijs
pedagogisch beleid

algemeen

De Bofkontjes is een kleinschalige locatie, in OBS de Tarthorst. De Bofkontjes is een Spelenderwijs groep, die halve dagopvang biedt voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij de Bofkontjes bieden we Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). We werken ontwikkelingsgericht met de VVE methode Startblokken. Met deze methode bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen. 
Alle doordeweekse ochtenden zijn we open van 8.00 tot 13.00 uur.  In een prachtig ruime en lichte groepsruimte is volop gelegenheid om te spelen met allerlei materialen in verschillend ingerichte speelhoeken. De buitenruimte van de Bofkontjes bevindt zich tussen de moestuin op het kleuterplein en het speelplein voor de oudere kinderen van OBS de Tarthorst. Hier hebben we ons eigen speelplein die geheel is ingericht voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Zo hebben we een zandbak en een fietspad waar de kinderen kunnen fietsen. Ook hebben we de mogelijkheid om in onze tuin te picknicken aan de peuterpicknicktafel. Verder is de tuin aangekleed met Perenbomen, gras, beukenhaagjes en een vlinderstruik. 

 kinderdagopvang Spelenderwijs
De Bofkontjes is een peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Bij de Bofkontjes kunnen peuters spelen op alle ochtenden tijdens de schoolweken. Naast vrij spel hebben we ook een aantal kringmomenten, Als we zingen of een boekje lezen zitten we met de kinderen in een kring op de grond. De kinderen weten wanneer deze kringactiviteit gaat beginnen, als de pedagogisch medewerker met het belletje rinkelt. Na de activiteit gaan we met de kinderen aan tafel om wat te drinken en fruit te eten. Daarnaast lunchen we met de kinderen rond de klok van half 12. Naast het spelen op de groep en buiten, gaan we er ook op uit, bijv. boodschappen doen of een bezoekje brengen aan het bos of aan de BBLTHK.  

Bij de Bofkontjes werken vier vaste pedagogisch medewerkers verdeeld over de vijf dagdelen dat we geopend zijn. We werken per dagdeel met inzet van twee pedagogisch medewerkers. Daarnaast is er een gedeelte van de ochtend een derde pedagogisch medewerker aanwezig voor de extra begeleiding van de kinderen met een VVE verwijzing.

pedagogisch beleid
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. 

Hieronder een indruk van het beleid bij de Bofkontjes.
• Bij de Bofkontjes werken we met inzet van vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagdelen
• We zorgen voor een vaste dagindeling en structuur om kinderen veiligheid en houvast te bieden
• We bieden kleinschalige huiselijke opvang in een prettige sfeer
• We zijn betrokken bij de kinderen en het gezin
We werken met thema’s, daarbij gebruiken we de methode van Startblokken.
Wij zorgen met elkaar voor een uitdagende omgeving waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt 
de genoemde vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen. We scheppen een omgeving  die tegemoet komt aan het verlangen en de nieuwsgierigheid van kinderen om op verkenning te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en zich zo de wereld om hen heen eigen te maken. 
In de persoonlijke ontwikkeling spelen ook taal en spraak een belangrijke rol. Zo spreken we altijd duidelijk en correct Nederlands tegen de kinderen. Zo nodig herhalen we zinnen i.p.v. deze te verbeteren. Ook anderstalige kinderen spreken we in het Nederlands aan. 
We moedigen kinderen aan om samen dingen te doen, zoals samen spelen in bijv. de bouw- of huishoek.  
We leren kinderen rekening te houden met elkaar. Bijv. door het delen van speelgoed, door samen te spelen en op hun beurt te wachten. We leren kinderen om zelf kleine conflictjes op te lossen, door hen te stimuleren zelf aan te geven of zij iets wel of niet leuk vinden. Dit doen we door kinderen positief te benaderen en dingen die niet altijd even goed gaan om te buigen naar gewenst gedrag.
© Kinderopvang Wageningen 2022