Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

kindercentrum de Bofkontjes
Tarthorst 4
6708 JA Wageningen

Spelenderwijs 2-4 jaar  
1 groep   06 51134228   mail 

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

 

 pedagogisch beleid 
de Bofkontjes    


algemeen
De Bofkontjes is een kleinschalige locatie, in OBS de Tarthorst. De Bofkontjes is een Spelenderwijs groep, die halve dagopvang biedt voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Bij de Bofkontjes bieden we Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE). We werken ontwikkelingsgericht met de VVE methode Startblokken. Met deze methode bieden we kinderen optimale ontwikkelingskansen. 

Alle ochtenden zijn we open van 8.00 tot 13.00 uur.  In een prachtig ruime en lichte groepsruimte is volop gelegenheid om te spelen met allerlei materialen in verschillend ingerichte speelhoeken. Er is een rechtstreekse verbinding tussen de groep en de buitenruimte waardoor we makkelijk met de kinderen naar buiten kunnen gaan. De buitenruimte is ruim opgezet met een zandbak en veel plaats om te rennen, te fietsen, spelletjes te doen en van de glijbaan af te roetsjen. Naast de buitenruimte hebben we ook de mogelijkheid om de speel/gymzaal te gebruiken. Hierdoor is er nog meer gelegenheid voor spel en ontwikkeling!

kinderdagopvang Spelenderwijs
De Bofkontjes is een peutergroep voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar. Bij de Bofkontjes kunnen peuters spelen op alle ochtenden tijdens de schoolweken. Naast het spelen hebben we ook een aantal kringmomenten waarin we met de kinderen eten en drinken, liedjes zingen en boekjes lezen. Naast het spelen op de groep en buiten, gaan we er ook op uit, bijv. boodschappen doen of een bezoekje brengen aan het bos of aan de BBLTHK. 

Bij de Bofkontjes werken drie vaste pedagogisch medewerkers verdeeld over de vijf dagdelen dat we geopend zijn. We werken per dagdeel met inzet van twee pedagogisch medewerkers.

pedagogisch beleid
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt.

Hieronder een indruk van het beleid bij de Bofkontjes.

 • Bij de Bofkontjes werken we met inzet van vaste pedagogisch medewerkers op vaste dagdelen
 • We zorgen voor een vaste dagindeling en structuur om kinderen veiligheid en houvast te bieden
 • We bieden kleinschalige huiselijke opvang in een prettige sfeer
 • We zijn betrokken bij de kinderen en het gezin
 • We werken met thema’s, daarbij gebruiken we de methode van Startblokken.
 • Wij zorgen met elkaar voor een uitdagende omgeving waarin ieder kind de mogelijkheid krijgt de genoemde vaardigheden zo goed mogelijk te ontwikkelen.
 • We scheppen een omgeving  die tegemoet komt aan het verlangen en de nieuwsgierigheid van kinderen om op verkenning te gaan, nieuwe dingen te ontdekken en zich zo de wereld om hen heen eigen te maken.
 • In de persoonlijke ontwikkeling spelen ook taal en spraak een belangrijke rol. Zo spreken we altijd duidelijk en correct Nederlands tegen de kinderen. Zo nodig herhalen we zinnen i.p.v. deze te verbeteren. Ook anderstalige kinderen spreken we in het Nederlands aan.
 • We moedigen kinderen aan om samen dingen te doen, zoals samen spelen in bijv. de bouw- of huishoek. 
 • We leren kinderen rekening te houden met elkaar. Bijv. door het delen van speelgoed en door samen te spelen.
 • We leren kinderen om zelf kleine conflicten op te lossen, door hen te stimuleren zelf aan te geven of zij iets wel of niet leuk vinden. Dit doen we door kinderen positief te benaderen en dingen die niet altijd even goed gaan om te buigen naar gewenst gedrag.
© Kinderopvang Wageningen 2019