Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum de Kleine Wereld
Schaepmanstraat 163
6702 AV Wageningen

Neem contact op

Spelenderwijs 2 tot 4 jaar
1 groep
06 51134277

   

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

        
 

Pedagogisch beleid

de Kleine Wereld

 

Geerriska van Ommeren

Locatiemanager

 

 


algemeen
spelenderwijs
voorschoolse opvang
pedagogisch beleid

algemeen

De Kleine Wereld is een kleinschalig kindercentrum en is sinds oktober 2015 gehuisvest in de dependance van OBS de Wereld. In de dependance zit ook de schakelklas van OBS de Wereld. De locatie bestaat uit één stamgroep, de Kleine Wereld, een Spelenderwijsgroep waar we werken met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)  met kinderen van 2-4 jaar. Zij komen in de ochtend bij ons spelen.
We beschikken over een ruime en lichte stamgroep met verschillende speelhoeken, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.  Daarnaast hebben we een heerlijke grote tuin met prachtige fruitbomen en bramenstruiken, waar we als de bramen rijp zijn, heerlijk van kunnen smullen. De kinderen kunnen hier fijn spelen. In de tuin is genoeg ruimte om te kunnen fietsen, we hebben een zandbak om te graven of taartjes in te bakken, een houten speelhuisje en een speeltoestel met glijbaan. 

spelenderwijs
Spelenderwijsgroep de Kleine Wereld is voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.  Bij de Kleine Wereld werken we ontwikkelingsgericht en met thema’s via de Startblokken-methode. OBS de Wereld werkt ook ontwikkelingsgericht met een VVE methode, dus de Kleine Wereld sluit prima aan bij de basisschool waarnaar veel kinderen uit onze groep doorstromen. De groepsruimte is ingedeeld met verschillende hoeken waarin alle verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen zoals: motoriek, taal en rekenen, creativiteit, waarneming, sociaal emotionele ontwikkeling, persoonlijkheids-ontwikkeling en zelfredzaamheid. 

We hebben een vast dagritme wat we ondersteunen met dagritme kaarten, waarin vaste rituelen dagelijks terugkomen. Zo eten en drinken we in de kring, is er veel aandacht voor lezen en zingen met de kinderen, hebben we natuurlijk verjaardag vieringen en wordt er aandacht besteed aan geboortes van broertjes en zusjes.
Eens in de maand gaan we op maandag op bezoek bij onze oudere medemens in zorgcentrum Pieter Pauw. De kinderen vinden het fantastisch om spelletjes te doen met de ouderen en liedjes met hen te zingen. Dit biedt ons een mooie manier om onze maatschappelijke betrokkenheid te tonen.
De locatie is 40 weken per jaar geopend en is tijdens de schoolvakanties gesloten.

voorschoolse opvang (VSO)
Bij de Kleine Wereld is er op alle ochtenden tijdens de schoolweken van 7.30-8.30 mogelijkheid voor afnemen van VSO voor kinderen die onderwijs hebben op OBS de Wereld.

pedagogisch beleid
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een korte indruk van het pedagogisch beleid op de Kleine Wereld.

De werkwijze van locatie de Kleine Wereld is gebaseerd op ontwikkelingsgericht werken met de methode van Startblokken. De medewerkers volgen de kinderen in hun belevingswereld. Ze begeleiden en stimuleren de kinderen door de activiteiten hierop af te stemmen. Bij iedere activiteit wordt gekeken naar het doel, waarom we een activiteit aanbieden. 
Pedagogische accenten in de omgang met kinderen:
• Aandacht hebben voor de eigen ontwikkeling van ieder kind, we volgen hun eigen ritme.
• Het stimuleren van zelfstandigheid bij kinderen door het in eigen tempo die dingen te laten doen die het al kan zoals: zelf brood smeren, jas aan/uittrekken.
• Het leren om te gaan met uitgestelde aandacht, zoals op je beurt wachten in de kring.
• Het stimuleren van zelfredzaamheid van kinderen bijvoorbeeld in contact met andere kinderen.
• Een respectvolle benadering van kinderen.
• Een fijne omgeving waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen spelen.
• Betrokken zijn bij de thuissituatie van kinderen.
• Aandacht hebben voor de verschillende culturen.
• Creëren van een veilige en positieve omgeving en sfeer op de groep.
© Kinderopvang Wageningen 2022