Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

kindercentrum de Kleine Wereld
Schaepmanstraat 163
6702 AV Wageningen

Spelenderwijs 2 tot 4 jaar
1 groep
06 51134277
mail

voorschoolse opvang voor kinderen van OBS de Wereld

 

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

Geerriska van Ommeren
 pedagogisch beleid 
de Kleine Wereld 

algemeenkindercentrum de Kleine Wereld
De Kleine Wereld is een kleinschalig kindercentrum en is sinds oktober 2015 gehuisvest in de dependance van OBS de Wereld. In de dependance zit ook een klas van OBS de Wereld. De locatie bestaat uit één stamgroep, de Kleine Wereld, een Spelenderwijsgroep waar we werken met VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie)  met kinderen van 2-4 jaar. Zij komen in de ochtend bij ons spelen.
We beschikken over een ruime en lichte stamgroep met verschillende speelhoeken, waarin alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen.  Daarnaast hebben we een heerlijke grote tuin met prachtige fruitbomen en bramenstruiken, waar we als de bramen rijp zijn, heerlijk van kunnen smullen. De kinderen kunnen hier fijn spelen. In de tuin is genoeg ruimte om te kunnen fietsen, we hebben een zandbak om te graven of taartjes in te bakken, een houten speelhuisje en een speeltoestel met glijbaan.

spelenderwijs
Spelenderwijsgroep de Kleine Wereld is voor kinderen in de leeftijd van 2-4 jaar.  De Kleine Wereld werkt met de VVE methode Startblokken. Daarmee sluiten we prima aan bij OBS de Wereld die ook met een VVE methode werkt.
Bij de Kleine Wereld werken we ontwikkelingsgericht en met thema’s.  De groepsruimte is ingedeeld met verschillende hoeken waarin alle verschillende ontwikkelingsgebieden aan bod komen zoals: motoriek, taal en rekenen, creativiteit, waarneming, sociaal emotionele ontwikkeling, persoonlijkheidsontwikkeling en zelfredzaamheid.
We hebben een vast dagritme waarin vaste rituelen dagelijks terugkomen. Zo eten en drinken we in de kring, is er veel aandacht voor lezen en zingen met de kinderen, hebben we natuurlijk verjaardagsvieringen en wordt er aandacht besteed aan geboortes van broertjes en zusjes.
De locatie is 40 weken per jaar geopend en is tijdens de schoolvakanties gesloten.

voorschoolse opvang (VSO)
Bij de Kleine Wereld is er op alle ochtenden tijdens de schoolweken van 7.30-8.30 mogelijkheid voor afnemen van VSO voor kinderen die onderwijs hebben op OBS de Wereld.

pedagogisch beleid
Er is een algemeen pedagogisch beleid, dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie kader), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een korte indruk van het pedagogisch beleid op de Kleine Wereld.

De werkwijze van locatie de Kleine Wereld is gebaseerd op ontwikkelingsgericht werken met de methode van Startblokken. De medewerkers volgen de kinderen in hun belevingswereld. Ze begeleiden en stimuleren de kinderen door de activiteiten hierop af te stemmen. Bij iedere activiteit wordt gekeken naar het doel, waarom we een activiteit aanbieden. We zorgen voor een opbouw in het aanbod van de activiteiten, verkennen, verbreden, verdiepen.

Pedagogische accenten in de omgang met kinderen:

  • Aandacht hebben voor de eigen ontwikkeling van ieder kind, we volgen hun eigen ritme.
  • Het stimuleren van zelfstandigheid bij kinderen door het in eigen tempo die dingen te laten doen die het al kan zoals: zelf brood smeren, jas aan/uittrekken.
  • Het stimuleren van zelfredzaamheid van kinderen bijvoorbeeld in contact met andere kinderen.
  • Een respectvolle benadering van kinderen.
  • Een fijne omgeving waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten en met elkaar kunnen spelen.
  • Betrokken zijn bij de thuissituatie van kinderen.
  • Aandacht hebben voor de verschillende culturen.
  • Creëren van een veilige en positieve omgeving en sfeer op de groep.
© Kinderopvang Wageningen 2019