Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Kindercentrum het Kievitsnest
Kievitsweide 26
6708 BP Wageningen 

Neem contact op

KDV 0 tot 4 jaar
0-4 jaar: Geel 
0-2 jaar: Groen

Spelenderwijs
2-4 jaar: Blauw

0317-451070

BSO 4 tot 10 jaar (4-7 en 7-10 jaar)
4-7 jaar: de Snelle Kiwi's
7-10 jaar: de Coole Pinguins 
0317-451400

   

Wilt u langskomen

op de locatie?

Vraag hier een

rondleiding aan!

          
 

Pedagogisch beleid

het Kievitsnest

 

 Femke Brouwer
Lo
catiemanager

 


algemeen
dagopvang kdv
buitenschoolse opvang bso
pedagogisch beleid

algemeen

Het Kievitsnest is gehuisvest aan de Kievitsweide, pal naast de Johan Frisoschool locatie zuid. De locatie bestaat al enige jaren maar is in 2009 helemaal verbouwd tot de locatie die het nu is. Het Kievitsnest heeft op dit moment drie stamgroepen KDV waarvan één verticale groep met kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar, één babygroep van 0-2 jaar en één peutergroep van 2-4 jaar  waar we tevens werken met VVE (Voor –en Vroegschoolse Educatie). 
In de hal bieden we de mogelijkheid voor gezamenlijke activiteiten. De BSO heeft één basisgroep met maximaal 20 kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar,  en één basisgroep van maximaal 10 kinderen in de leeftijd van 7-10 jaar.  De locatie is een oud schoolgebouw waardoor we beschikken over een ruime binnenruimte die zodanig is ingericht dat alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen, passend bij de leeftijd van de kinderen. 
De buitenruimte bestaat uit een heerlijke grote groene tuin. De kinderen van het kinderdagverblijf hebben een eigen, van de BSO kinderen afgescheiden gedeelte met een grote zandbak, een fietspad, gras en veel schaduwrijke plekken vanwege de grote bomen die onze tuin rijk is. 
Verder is er een moestuin waar we zowel met  de KDV kinderen als de BSO kinderen in kunnen werken en oogsten. De BSO tuin heeft een fietspad en heuvel waar kinderen op kunnen klimmen en af kunnen rollen, een buitenkeukentje en waterpomp waarmee we tijdens warme periodes heerlijk kunnen spelen. Ook hebben we een werkbank waaraan de BSO kinderen onder begeleiding kunnen klussen. Naast de tuin hebben we de mogelijkheid om te spelen op het schoolplein van de Johan Frisoschool locatie Zuid.

kinderdagopvang
Het kdv heeft drie groepen. De gele groep van 0-4 jaar, de groene groep van 0-2 jaar en de blauwe groep van 2-4 jaar. De groepsruimtes op het kinderdagverblijf zijn zo ingedeeld dat er verschillende hoeken ontstaan waardoor alle ontwikkelingsgebieden aan bod komen. Op de stamgroepen wordt gegeten en gedronken en gaan we in de kring. We zingen, lezen voor en vieren de verjaardagen van de kinderen  en geboortes van broertjes en zusjes. Naast de activiteiten op de eigen stamgroep ondernemen we ook gezamenlijke activiteiten zoals het samen gymmen bij de Johan Frisoschool , het modderen tijdens de modderdag  en het bezoek aan de opa’s en oma’s bij Rumah Kita.

buitenschoolse opvang
De BSO is gelegen op de bovenverdieping van het Kievitsnest en bestaat uit drie ruime kamers. Onze BSO vangt kinderen op in de leeftijd van 4 tot 10 jaar, verdeeld over twee groepen: de coole pinguïns (7-10 jaar) en de snelle kiwi's  (4-7 jaar). In de dagelijkse praktijk zijn deze groepen geïntegreerd en wordt er veel samengewerkt. De grote kinderen helpen de kleine kinderen en de kleine kinderen leren weer van de grote kinderen. 

De kamers op de bovenverdieping zijn zo ingedeeld dat in iedere kamer bepaalde activiteiten gedaan kunnen worden. De kamer waar de curverbakken van de kinderen staan met daarin hun spullen en jassen wordt ook gebruikt als stoei en chillruimte. De middelste kamer, waar ook de keuken zich bevindt wordt gebruikt als eet en drink ruimte voor de snelle kiwis en biedt daarnaast de mogelijkheid om spelletjes te doen, te bouwen met lego en te spelen met de voetbaltafel. De derde kamer is de kamer waar de coole pinguïns eten en drinken. In deze kamer is er volop de mogelijkheid om creatief bezig te zijn met verf, klei, plaksel en kosteloos materiaal. Daarnaast is in deze kamer ook de leeshoek en huishoek. 
Door in de verschillende kamers diverse activiteiten aan te bieden, proberen we onze werkwijze zoveel mogelijk op de gewenste manier vorm te geven door te kijken naar de kinderen en wat hen bezighoudt. Hierin houden wij ook rekening met de verschillende leeftijden van de kinderen op onze BSO. Op deze wijze willen wij de kinderen een fijne en huiselijke plek bieden, waar ze zich optimaal kunnen ontwikkelen en vooral zichzelf mogen zijn!

pedagogisch beleid
Er is een algemeen pedagogisch beleid (zie documenten organisatie in het ouderportaal), dat geldt voor de hele organisatie; daarnaast is er ook  een pedagogisch beleid per locatie (zie documenten locatie in het ouderportaal), waarin het eigen karakter van de locatie naar voren komt. Hieronder een korte indruk van het pedagogisch beleid op het Kievitsnest.

De werkwijze van het Kievitsnest is gebaseerd op ontwikkelingsgericht werken met de methode Startblokken. De medewerkers volgen de kinderen in hun belevingswereld. Ze  begeleiden en stimuleren de kinderen door activiteiten hierop af te stemmen. Bij iedere activiteit wordt gekeken naar het doel, waarom we een activiteit aanbieden. Echter: niet het eindresultaat is belangrijk, maar de weg er naar toe.  We zorgen voor een opbouw in het aanbod van de activiteiten: verkennen, verbreden, verdiepen.

Pedagogische accenten in de omgang met de kinderen

  • We werken zowel op de BSO als op het KDV met thema’s.
  • Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is dat we voor het kiezen van activiteiten heel goed moeten luisteren en kijken naar kinderen: waar zijn ze mee bezig, waar ligt hun belangstelling, wat is op dit moment belangrijk in hun ontwikkeling?
  • De groepsruimtes bij het KDV zijn ingedeeld in verschillende hoeken. Zo is er op alle groepen een knutselhoek of ‘atelier’.  Er is een bank waar baby’s de fles krijgen of waar boekjes worden gelezen. Er is een poppenhoek c.q. huishoek waar kinderen uit de voeten kunnen met hun fantasie spel. Er is een leeshoek gecreëerd waarin we werken met Boekstart in de kinderopvang. Interactief voorlezen met peuters en baby’s, waarbij kinderen de keuze hebben om samen met de pedagogisch medewerker een boekje te lezen of alleen. Kennismaken met boeken vinden wij belangrijk, het helpt de taalontwikkeling van kinderen verder te stimuleren.
  • In al die hoeken komt het thema op een andere manier aan de orde. Bijv. bij het thema herfst worden er in de knutselhoek enorme bomen geplant, bij de poppenhoek staat een thematafel ingericht, er wordt voorgelezen over de herfst, we maken veel gebruik van foto’s, enz. Alles wat we doen ademt dan de sfeer van het thema.
  • Aan de centrale tafel eten we met de kinderen. We gaan daar ook zitten om met elkaar wat te drinken en we bieden daar allerlei andere kringactiviteiten aan.
  • We letten erop dat een activiteit betekenisvol is voor kinderen. D.w.z. dat een activiteit dichtbij kinderen staat, herkenbaar is voor kinderen en iets toevoegt aan dat wat kinderen al kennen en kunnen. Hoe meer betekenis een activiteit heeft voor kinderen, hoe groter hun betrokkenheid is bij het spel!
  • We zijn betrokken bij de kinderen en de gezinnen.
  • We bieden een veilige en vertrouwde omgeving voor kinderen met inzet van vaste en sensitieve pedagogisch medewerkers.
  • De omgeving binnen het Kievitsnest is warm en huiselijk
  • We bevorderen zelfredzaamheid bij kinderen door bijv. het kind zelf zijn jas aan te laten trekken of zelf zijn boterham te smeren.  

 

 

© Kinderopvang Wageningen 2022