Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

wet kinderopvang
In de Wet Kinderopvang staat beschreven aan welke eisen kinderopvang moet voldoen. De eisen hebben betrekking op allerlei beleidsterreinen zoals veiligheid, voeding, hygiëne, pedagogiek en de inspraakregeling.   

gemeentevergunning

De gemeente Wageningen is toezichthouder op de wet en bepaalt ieder jaar op basis van inspectierapporten van Hulpverlening Gelderland Midden (GGD) voor iedere locatie of de voor kinderopvang vereiste vergunningen worden verlengd.  
Alle locaties van Kinderopvang Wageningen zijn in het bezit van een dergelijke gemeentevergunning en zijn dus opgenomen in het landelijk register kinderopvang Peuterspeelzalen. Iedere locatie heeft een eigen registratienummer.

convenant kwaliteit kinderopvang
Naast wettelijke eisen zijn er ook kwaliteitsregels vastgelegd in het landelijk convenant kwaliteit kinderopvang. Dit convenant kwaliteit kinderopvang is opgesteld door o.a. de Branchevereniging kinderopvang en de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang BOinK.

© Kinderopvang Wageningen 2021