Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

oudercommissies
De inspraak van ouders is in de Wet kinderopvang geregeld via de oudercommissies. Iedere locatie moet een eigen lokale oudercommissie (LOC) hebben. Daarnaast heeft Kinderopvang Wageningen ook een centrale oudercommissie (COC), waarin vanuit iedere LOC een lid ter vertegenwoordiging van de betreffende locatie zit.
Wie er vanuit de LOC's zitting hebben in de centrale oudercommissie vindt u in het ouderportaal van Kinderopvang Wageningen, onder mijn vestiging.

Onderwerpen waar de oudercommissies advies over uitbrengen zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de opvang, het prijsbeleid, beleid ten aanzien van veiligheid & gezondheid en het voedingsbeleid.

 

© Kinderopvang Wageningen 2021