Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

kernwaardes Kinderopvang Wageningen

Om onze visie tot uitdrukking te brengen, zijn er drie kernwaardes geformuleerd. Hieronder vindt u de kernwaardes toegelicht en voorzien van illustraties.Wij voelen ons betrokken
Jonge gezinnen met kinderen staan dikwijls voor heel wat organisatorische uitdagingen. Werk en/of studie van de ouders in combinatie met de zorg voor de kinderen - en alles wat dáár weer bij komt kijken, vraagt daarom om meer dan slechts een betrouwbaar opvangadres voor het kind. Het vraagt om begrip en meedenken in de specifieke situatie van het gezin.Wij denken mee in elke gezinssituatie en handelen vanuit oprechte betrokkenheid. Want alleen dan kan een gezin worden voorzien in de juiste en op maat samengestelde opvangbehoefte. 

Wij staan voor professionaliteit
Uiteraard beschikken wij over professionele medewerkers die naast veel ervaring en kennis, plezier hebben in hun werk. Zij zorgen dagelijks voor een veilige, leerrijke en uitdagende omgeving voor het kind, zodat het zich spelenderwijs optimaal kan ontwikkelen. Immers, als een kind zich veilig en vertrouwd voelt en ongeremd kan spelen en ontdekken, ontwikkelt het zich het best. En dat is nu juist wat wij belangrijk vinden: voor het kind én voor de ouders, zodat zij de zorg voor hun kind met een goed gevoel aan ons overlaten.

En dat doen wij samen
Samen delen we de verzorging en begeleiding van een kind. In de eerste plaats natuurlijk wij – al onze  medewerkers - samen met de ouder(s), in de alledaagse gesprekjes en in regelmatig overleg. Daarnaast werken we samen met basisscholen en sport- en vrijetijdsclubs. Elkaar goed op de hoogte houden van relevante informatie in het belang van kinderen en ouders is daarin het speerpunt. Ook onderhouden wij nauwe banden met de Gemeente Wageningen en werken we samen met zorg- en welzijnsinstanties, daar waar dat nodig is.

Mocht u in de dagelijkse praktijk situaties tegenkomen waarbij u twijfels hebt over de invulling van deze kernwaardes, laat het ons dan aub weten. Dat kan via uw locatiemanager, de directeur of via klachten/verbeterregistraties

© Kinderopvang Wageningen 2021