Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Klachtenbeleid
Waar  mensen werken kan wel eens iets misgaan. De kinderopvang vormt op deze regel geen uitzondering. Onze organisatie beschikt daarom over een klachtenbeleid. Wanneer u een klacht heeft dan kunt u die via het formulier registratie klachten aan ons doorgeven. 

Geschillencommissie
Indien de klacht niet intern kan worden opgelost, kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. Vereiste is dan wel dat de klacht eerst intern is behandeld.

Bij de Geschillencommissie kunnen zowel ouders als oudercommissies geschillen met Kinderopvang Wageningen indienen. Zie hiervoor 
www.degeschillencommissie.nl.

© Kinderopvang Wageningen 2023