Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

kwaliteitssysteem
We vinden het belangrijk om de dienstverlening aan ouders continu te verbeteren. Daarom werken we met een kwaliteitssysteem. Via dit kwaliteitssysteem zorgen we ervoor dat we voldoen aan alle wettelijke eisen en houden we voortdurend voor ogen wat in het belang van kinderen is en dat we datgene bieden wat ouders nodig hebben. Zo houden we regelmatig klanttevredenheidsonderzoeken en voeren op grond daarvan zonodig verbeteracties door, want we willen graag dat u tevreden bent en blijft en dat uw kinderen zich bij ons thuis voelen.

kind-volgsysteem
Alle gangbare procedures van de bedrijfsvoering en de opvang zijn vastgelegd in ons organisatiehandboek. Dit houdt bijvoorbeeld in dat pedagogisch medewerkers alle kinderen jaarlijks observeren om te weten of het kind zich goed ontwikkelt en zich prettig voelt in de opvang. Dit gebeurt met behulp van een kind-volg-systeem dat speciaal voor dit doel is ontwikkeld.

interne audits en GGD inspecties
Jaarlijks voeren we interne audits uit om de kwaliteit van onze organisatie te beoordelen. Hierdoor blijven we steeds alert op mogelijke verbeterpunten. 
Daarnaast komt Hulpverlening Gelderland Midden (GGD) minimaal eenmaal per jaar onaangekondigd op alle locaties om de uitvoering te toetsen aan de landelijke beleidsregels.

 

© Kinderopvang Wageningen 2021