Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

uitgangspunten pedagogisch beleid 
De ontwikkeling van kinderen speelt zich in de eerste plaats af in de eigen omgeving, waarin de ouders als belangrijkste opvoeders een rol spelen. De rol van de kinderopvang en van de individuele pedagogisch medewerkers is aanvullend op de rol van ouders en de opvoeding thuis. In onze kindercentra streven we naar een situatie die ervoor zorgt dat kinderen zich prettig voelen, dat ze vertrouwen hebben in eigen kunnen en in anderen en dat ze respect ontwikkelen voor zichzelf en anderen. Zo is één van onze pedagogische basisregels bijvoorbeeld zorgen voor emotionele veiligheid. Dit gebeurt door het bieden van structuur, vaste groepsleiding, rituelen en vieringen. Een andere basisregel is stimuleren dat kinderen samen dingen doen en samen dingen delen, zowel 'speelgoed en boeken' als 'plezier en verdriet'.  
Het lijkt eenvoudig. Kinderen die zich veilig voelen hebben een stevige basis voor hun verdere ontwikkeling. Want alleen als ze zich veilig voelen gaan ze op onderzoek uit. En alleen als ze op onderzoek uit gaan, leren ze de wereld kennen. De praktijk is vele malen ingewikkelder, maar ook vele malen boeiender. Die praktijk, dat is ons vak. 
U kunt het pedagogisch beleid hier inzien.  

pedagogisch beleid algemeen  
In ons pedagogisch beleid worden de visie, uitgangspunten en de pedagogische basisregels beschreven, waar wij in de praktijk mee werken. Het beleid dient als basis voor de hele organisatie. De vier opvoedingsdoelen, zoals geformuleerd in de wet kinderopvang, zijn in ons beleid verweven.   

De opvoedingsdoelen uit de wet zijn:  

  • emotionele veiligheid
  • persoonlijke competentie
  • sociale competentie
  • socialisatie, cultuuroverdracht en overdragen van waarden en normen                                           

We hebben met elkaar afgesproken wat wij onder de vier opvoedingsdoelen verstaan en wat we nastreven om die doelen te bereiken. We noemen dit onze pedagogische basisregels en die zijn voor de hele organisatie hetzelfde.  
Het pedagogisch beleid inclusief basisregels worden naar aanleiding van de praktijk op vaste momenten besproken, geëvalueerd en bijgesteld. Dit in samenspraak met de  oudercommissies. Het beleid is dus nooit ‘af’!             
  
pedagogisch beleid per locatie  
Aanvullend op het algemene pedagogische beleid dat voor de hele organisatie geldt, hebben alle locaties een eigen pedagogisch beleid geformuleerd.
Hierin komt vooral het éigen karakter van de locaties en de eigen invulling van het algemene pedagogisch beleid in de praktijk naar voren. Want hoewel we samen één organisatie vormen, vinden we het ook belangrijk dat er ruimte is voor verscheidenheid binnen onze opvang.   
Kiezen voor kinderopvang bij Kinderopvang Wageningen betekent kiezen voor de opvang die bij uw kind en bij uzelf als ouder past. En gelukkig heeft u bij ons veel te kiezen. We hebben bijna alle vormen van opvang in huis.   

U vindt het pedagogisch beleid van uw locatie onder 'onze locaties'.
                                       

© Kinderopvang Wageningen 2021