Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

VVE
VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie en dit heeft het doel kinderen de gelegenheid te geven zich kansrijk te ontwikkelen zodat zij daarna een goede start op de basisschool  kunnen maken. 

Op de Spelenderwijsgroepen wordt gewerkt met de VVE-methode Startblokken. De VVE-methode werkt bewust en gericht aan het stimuleren van de totale ontwikkeling van kinderen. Alle kinderen in een Spelenderwijsgroep profiteren van deze werkwijze. De gevarieerde samenstelling van de groepen biedt kinderen bovendien een rijke leeromgeving. Het zien van voorbeeldgedrag van andere kinderen werkt stimulerend en omgekeerd is het helpen van een ander kindje een belangrijke ervaring voor het verwerven van sociale competenties. 

VVE verwijzing
Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, krijgen een VVE-verwijzing. Een VVE-verwijzing wordt verstrekt door het consultatiebureau en kan ook in overleg tussen consultatiebureau en kinderdagverblijf worden toegekend. 
Kinderen met een VVE-verwijzing krijgen op de groep extra aandacht van de pedagogisch medewerkers. Alle pedagogisch medewerkers van Spelenderwijsgroepen en andere peutergroepen zijn (of worden) d.m.v. een speciale training opgeleid voor het werken in de Spelenderwijsgroepen. 
Als er daarnaast extra hulp nodig is, wordt er advies gevraagd aan de VVE-coördinatoren. De VVE-coordinatoren zijn in dienst bij de gemeente Wageningen. Zij ondersteunen de pedagogisch medewerkers en de locatiemanager bij de uitvoering van VVE op de locatie. 

© Kinderopvang Wageningen 2021