Kinderopvang WageningenPostbus 126, 6700 AC, Wageningen0317-412010informatie@kinderopvang-wageningen.nlhttp://www.kinderopvang-wageningen.nl/img/logo.png

Vacature

Lid Raad van Toezicht
Kinderopvang Wageningen

Vanwege het verstrijken van de formele zittingstermijn van één van de leden van de Raad van Toezicht van Kinderopvang Wageningen, zijn wij op korte termijn op zoek naar een nieuw lid. De functie betreft een algemeen lid met bestuurlijke ervaring en kennis van verschillende (middel)grote organisaties.

Omschrijving taken Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht houdt onafhankelijk toezicht op de uitvoering van het beleid door de directeur-bestuurder, en op de algemene gang van zaken binnen Kinderopvang Wageningen.

De drie belangrijkste taken van de Raad van Toezicht zijn:

 1. Fungeren als betrokken, strategisch sparringpartner van de directeur-bestuurder en het gevraagd en ongevraagd uitbrengen van advies;
 2. Toezien op de realisatie van de organisatiedoelstellingen, de strategie, de risico’s verbonden aan de organisatieactiviteiten, het financiële verslagleggingsproces en de naleving van wet -en regelgeving;
 3. Integraal toezicht uitoefenen aan de hand van de taakstelling van de bestuurder.

Profiel

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit 5 leden. Ieder lid wordt benoemd voor een periode van 4 jaar met mogelijkheid tot eenmaal herbenoemen. Als lid ontvangt u een vergoeding van c.a. € 2.900,- bruto per jaar.

Alle leden van de Raad van Toezicht brengen met zich mee:

 • Bestuurlijke ervaring in (middel)grote organisaties;
 • Affiniteit met kinderopvang en interesse in ontwikkelingen binnen de sector, de politiek en de maatschappij;
 • Globale kennis van financiële gegevens en sturingsinformatie;
 • Inzicht in de juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • HBO/academisch werk- en denkniveau.

Functie eisen
Kinderopvang Wageningen zoekt een nieuw lid die op eigen wijze en vanuit eigen ervaring, de buitenwereld naar binnen kan brengen. We zoeken iemand met een maatschappelijk netwerk, bij voorkeur binnen Wageningen, die bestuurlijke ervaring heeft binnen (middel)grote organisaties. Daarnaast:

 • Hebt u senior posities vervuld in verschillende organisaties, bij voorkeur als eindverantwoordelijke
  en/of bestuurder;
 • Hebt u het vermogen om op basis van globale informatie op hoofdlijnen een oordeel te vormen;
 • Bent u staat om het organisatiebelang voorop te stellen met oog voor het maatschappelijk belang;
 • Bent u goed in het doorzien van (management)processen en hebt bij voorkeur ervaring met het implementeren van veranderingen binnen (middel)grote organisaties;
 • Doorziet u de causaliteit, mogelijkheden en risico’s en herkent u de implicaties voor langere termijn;
 • Bent u besluitvaardig, kunt goed werken in teamverband en hebt u een kritische blik;
 • Kunt u in voldoende mate tijd en energie besteden aan het voorbereiden en bijwonen van de vergaderingen en eventuele overige taken.

Over Kinderopvang Wageningen
Kinderopvang Wageningen is hét gezicht van Wageningen als het gaat om de opvang van kinderen. Dagelijks zorgen onze medewerkers voor een veilige en fijne speel- en ontwikkelplek voor ruim 1800 kinderen. Onze missie is om kinderen een veilige en inspirerende plek te geven, waarin we ze aanmoedigen om vanuit een open en onderzoekende houding zichzelf, anderen en hun omgeving te ontdekken en zich voor te bereiden op de wereld van morgen.

Informatie en sollicitatie
Bent u geïnteresseerd in onze organisatie en herkent u zich in het profiel? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren. Stuur uw motivatie en cv uiterlijk 28 augustus naar j.bosman@kinderopvang-wageningen.nl. Voor meer informatie over de functie kunt u contact opnemen met Joost Bosman, voorzitter van de Raad van Toezicht, via het telefoonnummer (06) 514 522 01.

Terug naar alle vacatures

© Kinderopvang Wageningen 2022